Mano molinis pasaulis


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Dailė
Telefonas: +370660398183
Programa akredituota

Keramikos užsiėmimų metu vaikai susipažins su keramikos meno istorija, dailės

rūšimis, gebės atskirti įvairias meno kryptis. Nuosekliai besimokydami vaikai pažins

įvairius molio formavimo būdus tokius kaip: formavimas iš molio plokščių, skulptūrinis

lipdymas, žiedimas, virvelinė keramika, spaudimas iš gipso formų. Išmoks įvairių dekoro

galimybių bei spalvų derinimo: faktūros, ornamentų kūrimo, engobavimo, skutinėjimo,

glazūravimo pagrindu.

Didelis dėmesys bus skiriamas tradicinei lietuvių keramikai, tradicijų puoselėjimui

bei šiuolaikinėms interpretacijoms.

Keramikos užsiėmimai ugdo gebėjimą geriau atskleisti savo jausmus, emocijas,

fantazijas, gebėjimą labiau susikaupti bei atsipalaiduoti. Lipdymo metu lavinami vaikų

lytėjimo, regėjimo pojūčiai, pastabumas. Ugdymo proceso metu vyrauja teigiamos

emocijos, kurios sąlygoja gerą vaiko savijautą.

Užsiėmimų metu naudojami įvairūs mokymo(si) metodai padės vaikams aktyviai

mokytis, priimti gaunamą informaciją, skatins vaikų kūrybiškumą, ugdys gebėjimą tyrinėti,

spręsti problemas, lavinti ir ugdyti praktinius keramikos srities gebėjimus ir įgūdžius.

Būrelio praktinė nauda – keramikos amato pagrindų įgijimas, patenkinti vaikų keramikos

pažinimo ir saviraiškos poreikiai, ugdomas kūrybiškumas, meniniai gebėjimai bei pačių mokinių

sukurti keramikos darbeliai.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Pagrindinė dalyvių motyvacija - dalyvauti ir siekti pažangos bus pačių vaikų pasigaminti ir nuglazūruoti darbai, galimybė kūrybiškai veikti, išreikšti savo kūrybines idėjas, dalyvauti parodose.

Mokinių pažangos bei pasiekimų vertinime aktyviai dalyvaus patys mokiniai, bus taikomas žodinis paskatinimas, diagnostinis ir apibendrinamasis (parodose) vertinimai. Kiekvienas dalyvis savarankiškai ves savo asmeninį kūrybinį dienoraštį, kuriame pažymės jam svarbius įvykius, kūrybinį procesą, nuotaikas, pažymės asmeninius pasiekimus ir įspūdžius.

Vaikai pamokos pabaigoje galės pristatyti savo sukurtą meninį kūrinį, pagrįsti savo idėjas, užduoti klausimus draugams. Diskusijos grupėje skatins vaikus viešai kalbėti, pristatyti ir pagrįsti savo mintis, išklausyti, vertinti bei gerbti kito požiūrį ir nuomonę.

Mokinių pasiekimai ir sukurti gaminiai bus nuolat eksponuojami virtualiose parodose, kurios bus skelbiamos studijos socialiniuose tinkluose ir internetinėje svetainėje www.adistudija.lt . Sezono pabaigoje bus organizuojama paroda, kurioje bus eksponuojami geriausi mokinių darbai. Paskutinėje pamokoje mokiniai bus apdovanoti baigimo diplomais ir atsiminimų dovanėlėmis.

 


Lankančiųjų amžius: 6–14 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461