Maketavimo studija


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Informacinės technologijos, Technologijos, Medijos, Kita
Telefonas: +370612 80 193
Kaina: 15.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Programa skirta maketavimo principams įsisavinti. Mokiniai bus mokomi tinkamai rasti informaciją internete, įvertinti jos kokybę, ją analizuoti bei atlikti grafinės informasijos paruošimą maketavimui. Taip pat dirbti maketavimo programomis, išmanyti maketavimo etapus, o per praktines užduotis perteikti informaciją grafinėmis priemonėmis. Programoje ypatingas dėmesys bus skiriamas mokinių kūrybiškumui, iniciatyvumui ir savarankiškumui ugdyti.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Mokinių žinios bus vertinamos formuojamuoju būdu (stebint, kalbantis, diskutuojant), naudojant profesinės diskusijos metodą, mokiniai taip pat vertins savo ir vienas kito atliktus darbus.

Vaikų motyvacijai didinti bus organizuojamos kūrybinių-maketavimo darbų parodos. Šiuos darbus vertins mokyklos bendruomenė (geriausių darbų autoriai bus apdovanojami padėkos raštais).


Mokytojų kvalifikacija

Vilma Gudeikaitė – mokytoja-praktikė, turinti ilgametę patirtį leidyboje bei pedagogikos srityse. 2013 m. VU Komunikacijos fakultete įgijo Leidybos magistro laipsnį. Nuo 2009 m. dirba Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centre maketavimo profesijos mokytoja. Dėstomi dalykai: maketavimo technologija, vaizdų apdorojimas, skaitmeninė leidyba, grafinio dizaino pagrindai, kompozicija. 2015 m. įgijo maketavimo profesijos mokytojo metodininko kategoriją. V. Gudeikaitė taip pat užsiima privačia maketavimo praktika. Maketuoja leidinius „Širvinta“, „Ukmergės žinios“, „Širvis“, „Tautininkų balsas“, „Palanga 2016“, knygas ir kt. leidybinius produktus.


Mokytojų kvalifikacija

Vilma Gudeikaitė – mokytoja-praktikė, turinti ilgametę patirtį leidyboje bei pedagogikos srityse. 2013 m. VU Komunikacijos fakultete įgijo Leidybos magistro laipsnį. Nuo 2009 m. dirba Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centre maketavimo profesijos mokytoja. Dėstomi dalykai: maketavimo technologija, vaizdų apdorojimas, skaitmeninė leidyba, grafinio dizaino pagrindai, kompozicija. 2015 m. įgijo maketavimo profesijos mokytojo metodininko kategoriją. V. Gudeikaitė taip pat užsiima privačia maketavimo praktika. Maketuoja leidinius „Širvinta“, „Ukmergės žinios“, „Širvis“, „Tautininkų balsas“, „Palanga 2016“, knygas ir kt. leidybinius produktus.


Lankančiųjų amžius: 14–16 m.
Viso vietų: 20

Minimalios kompiuterinio raštingumo žinios.