Lyderystės ABC (Vilnius)


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Kita
Telefonas: 868467325
El. pastas: info@success.lt
Programa akredituota

Programa ugdo verslumo ir lyderystės įgūdžius. Daug dėmesio skiriama savęs pažinimui ir darbo pasaulio pažinimui. Šių kompetencijų ugdymas svarbus, nes padės mokiniui geriau pasirinkti studijas, profesiją, o vėliau įsitvirtinti darbo rinkoje. Programa padeda pažinti savo charakterį, suteikia žinių kaip jį ugdyti, kaip savo stipriąsias puses suderinti su darbo rinkos poreikiais, supažindina su skirtingomis profesijomis, su studijų galimybėmis, su verslo ir pinigų veikimo principais. Simuliacinių žaidimų metu mokiniai komandose kuria verslo idėjas, jas įgyvendina, tobulina. Analizuoja video medžiagą su įvairiomis sėkmės istorijomis. Užsiėmimus sudarys video medžiaga, audio knygos, savarankiškas darbas, diskusijos, aptarimai ir daug praktinių pratimų ir žaidimų. Rekomenduojama 5-12 klasių mokiniams, programą gali lankyti visi norintys. Programos trukmė 9 mėnesiai, intensyvumas 1 kartas per savaitę po 2 akademines valandas.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Bus taikomas formuojamasis vertinimas. Motyvacijai informacija bus pateikiama itin aiškiomis ir trumpomis temomis ir tik įsitikinus, jog visi dalyviai pilnai suprato temą, bus pereinama prie naujos. Taikant šį principą užtikrinamas visų įsitraukimas ir aktyvus dalyvavimas, išvengiama situacijos, kuomet mokinys nesupratęs vienos temos, pradeda nebesuprasti kitų ir taip praranda motyvaciją. Išklausę programą mokiniai gaus tai patvirtinantį pažymėjimą. Taip pat mokiniai dalyvaus neformalaus švietimo pasiekimų pripažinimo programoje ir už dalyvavimą gaus skaitmeninius ženkliukus www.badgecraft.eu ir www.neformaliai.lt/atviri-zenkliukai Skaitmeniniai ženkliukai leidžia savo pasiekimais dalintis socialiniuose tinkluose. Surinkti ženkliukai primena užsiėmimus ir vizualiai parodo įgytus gebėjimus ir pasiekimus.


Mokytojų kvalifikacija

Deividas Podleckis. Etikos mokytojas. Baigiau Vilniaus Universiteto filosofijos studijas. Penketą metų dirbu edukaciniuose projektuose susijusiais su asmeniniu karjeros ugdymu, verslumu, lyderyste įvairiose Vilniaus miesto ir rajono mokyklose. Organizuoju grupinius ir individualius užsiėmimus asmeniniais karjeros pasirinkimo klausimais. 2015m. baigiau pedagoginės, karjeros technologijų ugdymo mokykloje, studijas Mykolo Riomerio Universitete. Dalyvauju būrelių „Lyderystės ABC“ vadovų mokymuose.

Kristina Nedvecka. Turiu aukštajį išsilavinimą, mokytojos kvalifikaciją. Dirbu VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centre, Viršuliškių skyriuje. Esu vyr.mokytoja bei profesijos dalyko verslo korespondencijos mokytoja. Mano darbo stažas mokykloje 14 metų. Dirbau koordinatore projekte "Ugdymas karjerai". Dalyvavau kursuose: karjeros specialistų mokymuose LMNŠC,"Karjeros pamokos - geroji patirtis", "Karjeros paslaugų sistemos kūrimas ir plėtra Vilniaus regiono mokyklose", "Karjeros samprata. Asmeninės vizijos koncepcija. Karjeros planavimas, Karjeros plano rengimas". Dalyvauju būrelių „Lyderystės ABC“ vadovų mokymuose.

Alesia Ilgevičienė. Išsilavinimas: 2001 m. – 2005 m. Vilniaus Pedagoginis Universitetas, įgijau ekologijos ir aplinkotyros bakalauro laipsnį ir mokytojos kvalifikaciją. 2005 m. – 2007 m. Vilniaus Pedagoginis Universitetas, įgyjau geografijos magistro laipsnį. Darbo patirtis: nuo 2006 m. rugpjučio mėn. 31 dienos, dirbu VšĮ Vilniaus Statybininkų rengimo centre, geografijos mokytoja. Nuo 2012 m. – 2014 m. dirbau projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“, karjeros koordinatorė. Dalyvauju seminaruose, kurie susiję su ugdymu karjerai, lyderyste. 2014 m. birželio 30 dieną – įgyjau vyr. mokytojos kvalifikaciją. Dalyvauju mokymuose būrelio „Lyderystės ABC“ vadovams.

Gražvydas Sereičikas. Išsilavinimas: Vilniaus universitetas istoriko kvalifikacija, Vilniaus Pedagoginis Universitetas - edukologijos magistras. 2012 m. – 2014 m. dirbau projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“, karjeros koordinatoriumi. Dalyvauju seminaruose, kurie susiję su ugdymu karjerai, lyderyste. Dalyvauju mokymuose būrelio „Lyderystės ABC“ vadovams.


Mokytojų kvalifikacija

Deividas Podleckis. Etikos mokytojas. Baigiau Vilniaus Universiteto filosofijos studijas. Penketą metų dirbu edukaciniuose projektuose susijusiais su asmeniniu karjeros ugdymu, verslumu, lyderyste įvairiose Vilniaus miesto ir rajono mokyklose. Organizuoju grupinius ir individualius užsiėmimus asmeniniais karjeros pasirinkimo klausimais. 2015m. baigiau pedagoginės, karjeros technologijų ugdymo mokykloje, studijas Mykolo Riomerio Universitete. Dalyvauju būrelių „Lyderystės ABC“ vadovų mokymuose.

Kristina Nedvecka. Turiu aukštajį išsilavinimą, mokytojos kvalifikaciją. Dirbu VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centre, Viršuliškių skyriuje. Esu vyr.mokytoja bei profesijos dalyko verslo korespondencijos mokytoja. Mano darbo stažas mokykloje 14 metų. Dirbau koordinatore projekte "Ugdymas karjerai". Dalyvavau kursuose: karjeros specialistų mokymuose LMNŠC,"Karjeros pamokos - geroji patirtis", "Karjeros paslaugų sistemos kūrimas ir plėtra Vilniaus regiono mokyklose", "Karjeros samprata. Asmeninės vizijos koncepcija. Karjeros planavimas, Karjeros plano rengimas". Dalyvauju būrelių „Lyderystės ABC“ vadovų mokymuose.

Alesia Ilgevičienė. Išsilavinimas: 2001 m. – 2005 m. Vilniaus Pedagoginis Universitetas, įgijau ekologijos ir aplinkotyros bakalauro laipsnį ir mokytojos kvalifikaciją. 2005 m. – 2007 m. Vilniaus Pedagoginis Universitetas, įgyjau geografijos magistro laipsnį. Darbo patirtis: nuo 2006 m. rugpjučio mėn. 31 dienos, dirbu VšĮ Vilniaus Statybininkų rengimo centre, geografijos mokytoja. Nuo 2012 m. – 2014 m. dirbau projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“, karjeros koordinatorė. Dalyvauju seminaruose, kurie susiję su ugdymu karjerai, lyderyste. 2014 m. birželio 30 dieną – įgyjau vyr. mokytojos kvalifikaciją. Dalyvauju mokymuose būrelio „Lyderystės ABC“ vadovams.

Gražvydas Sereičikas. Išsilavinimas: Vilniaus universitetas istoriko kvalifikacija, Vilniaus Pedagoginis Universitetas - edukologijos magistras. 2012 m. – 2014 m. dirbau projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“, karjeros koordinatoriumi. Dalyvauju seminaruose, kurie susiję su ugdymu karjerai, lyderyste. Dalyvauju mokymuose būrelio „Lyderystės ABC“ vadovams.


Lankančiųjų amžius: 13–19 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461