LVJC Vandensvydis


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Sportas
Telefonas: +37052733333
El. pastas: centras@svjc.lt
Programa akredituota

Vandensvydis – tai lyg rankinis vandenyje. Šioje programoje mokleiviai mokinsis laisvai išsilaikyti ant vandens, pažinti tiek vandensvydžio teoriją – kaip kuo geriau žaisti, tiek praktiką – taisyklingai smūgiuoti kamuolį. Veiklą vyktų ne tik vandenyje, bet ir sporto salėje, atliekant apšilimo, gimnastikos ir tempimo pratimus. Programos metu siekiama padėti tobulinti vaikų asmenybę ir ugdyti drąsų, aktyvų visuomenės narį. Vaikai mokydamiesi žaisti vandensvydį, taip pat mokosi savarankiškumo, bendradarbiavimo, geriau pažįsta save bei objektyviai vertina savo galimybes. Mokosi gerbti save ir savo grupės narius. 


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Kiekvienas ugdytinis vertina savo asmeninę pažangą kiekvieno užsiėmimo metu pagal išsikeltus mokymosi tikslus. Savo pažangą jis gali pamatyti atlikdamas įvairias individualias ir grupines užduotis. Pažangą padeda pamatyti ir kiti grupės nariai, kurie skatinami palaikyti vienas kitą ir padrąsinti kylant sunkumams. O kartu pažanga yra aptariama kartu su neformaliojo švietimo mokytoju, duodant grįžtamąjį ryšį ugdytiniui. Kartą per mėnesį užfiksuojami dalyvių rezultatai ir palyginami su praeito mėnesio rezultatais. Aptariamos tobulėjimo galimybės. Pagal galimybes ugdytinių atliekami pratimai, žaidimai yra filmuojami ir analizuojami kartu su jais. Dalyvių motyvavimas vyksta pokalbio pagalba, kai išsiaiškinami lūkesčiai, įvertinami pasiekimai ir kiek, bei ko trūksta iki siektino mokymosi tikslo. Atsižvelgiant į vaikų asmenybes, kiekvienas motyvuojamas konkurencijos ir/arba palyginimo su savo asmeniniais pasiekimais pagalba. Ugdytinių pažanga įvertinama ir apdovanojimais: medaliais, diplomais, atminimo prizais, vardiniais prizais, kvalifikaciniais pažymėjimais.


Lankančiųjų amžius: 7–14 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461