LVJC Vaizduojamoji dailė


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Dailė
Telefonas: +37052733333
El. pastas: centras@svjc.lt
Programa akredituota

Vaizduojamoji dailės studija orientuota į tapybos ir kompozicijos mokymus, tai tapybos pagrindai tiems, kurie nori tobulėti ir sieti savo kūrybos kelią tapyboje, bei kitose meno srityse. Vaikai mokomi spalvų maišymo, tapybos ir kompozicijos, įvairios dailės technikos, supažindinami su meno istorija, išbandomi rankdarbiai. Uždaviniai formuojami taip, kad mokintųsi vaikai realistiškai pavaizduoti išorinius objektus. Užsiėmimų metu  siekiama ugdyti kūrybiškumą, fantaziją. Realizuodami savo sumanymus, vaikai ugdys savarankiškumą, pasitikėjimą savimi, gebėjimą planuoti ir įgyvendinti kūrybinius projektus nuo pradžios iki pabaigos, spręsti procese kylančias problemas. Tai vertingi įgūdžiai pravers ne tik mene, bet ir kitose gyvenimo srityse.  Itin svarbu draugiška  aplinka tam, kad pasitikėtumėm savimi ir vienas kitu, kad būtų galimybė pajusti kūrybos džiaugsmą ir tobulėti.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Pažanga labiausiai atsispindi pačiame kūrybos procese, kadangi jis mums pats svarbiausias. Vaikas pamilsta pačią kųrybą, grožį jo nesisavindamas, nesiekdamas pagyrų, prizų, rungtyniavimo. Pagrindinė motyvacija – natūralus poreikis patirti kūrybos džiaugsmą. Taip pat skatinamas bendravimas per kūrybą, bendradarbiavimas, domėjimasis kitų kūryba. Vaikai neskatinami vertinti savo ar kitų kūrinių, o tik domėtis ir drąsiai, pozityviai komentuoti. Ugdytinių pasiekimai atsiskleidžia per minties originalumą, išraiškingumą, įsijautimą, patirtą džiaugsmą, taip pat vertinant bendrą kūrybinę atmosferą.


Lankančiųjų amžius: 6–19 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461