LVJC Vaikų su negalia orkestras „Mažasis spalvų orkestras“


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Muzika
Telefonas: +37052733333
El. pastas: centras@svjc.lt
Programa akredituota

Muzikos užsiėmimai skirti vaikams ir suaugusiems turintiems negalią, muzikuodami grupėje jie mokosi derinti asmeninius interesus su grupės, mokosi valdyti instrumentą, sukaupti dėmesį, dalyvauti grupės bendroje veikloje bei pristatyti savo pasiekimus visuomenei. Parenkami individualūs veiklos būdai, kurie labiausiai tenkina neįgaliųjų interesus “Čia ir dabar”. Ugdytiniai mokosi gebėjimų bendrauti, bendradarbiauti , nugalėti baimes, savarankiškumo, pasitikėjimo savimi ir visuomene.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Kiekvienas orkestro narys gali stebėti savo pažangą repeticijų metu. Čia skiriama daug dėmesio individualiam darbui su mokytoju. Orkestro pasirodymai, koncertai viešumoje, taip pat yra geras būdas pastebėti ir įvertinti savo pasiekimus ir gauti kitų palaikymą, pripažinimą. Tai iššūkis, tačiau jis motyvuoja toliau veikti, mokytis, geriau pažinti save ir mokytis būti su kitais. Mokytojo ir aplinkinių palaikymas čia yra itin svarbus, užsiėmimų metu stengiamasi pastebėti net ir minimalią pažangą, pagirti norimą elgesį. Taip pat, orkestro repeticijų metu grojimas ir atliekami kūriniai yra aptariami grupėje, drauge daromos išvados.


Lankančiųjų amžius: 6–21 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461