LVJC Teatro studija


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Teatras
Telefonas: +37052733333
El. pastas: centras@svjc.lt
Programa akredituota

Teatro būrelyje vaikai susipažins su teatru tiek teoriškai, tiek praktiškai. Mokiniai sužinos, kurioje šalyje atsirado teatras, kaip jis keitėsi ir vystėsi, kokios yra šių dienų teatro tradicijos. Sužinotas teatro teorines žinias mokiniai pritaikys scenoje. Mėginsime vaidinti skirtingų epochų vaidinimo manieromis, kaip Antikos laikais mėginsime vaidinti su kaukėmis. Taip pat, mokinsimės dirbti komandoje, improvizuoti, aiškiai ir raiškiai šnekėti, reikšti mintis. Lavinsime savo ritmo pojūtį. Kursime scenarijus ir vaidinsime spektaklius. Išmėginsime save ne tik aktorių, bet ir apšvietėjų, scenografų, kompozitorių amplua. Lavinsime erdvės pojūtį, plastiką. Vaikai gebės laisvai reikšti savo emocijas ir nuomonę. Mokės išklausyti ir gerbti kitus bei dirbti komandoje. Ugdytinis išmoks greitai reaguoti į situacijas ir jas greitai spręsti. Patobulins savo sceninę ir viešąją kalbą, padidins judesių amplitudę. Išmoks atsakomybės jausmo už save, draugus ir pradėtus darbus. Žinos žymiausius šių dienų režisierius ir jų spektaklius. .


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Geriausias ugdytinių pažangos rodiklis, o tuo pačiu ir priemonė įvertinti pažangą yra vaikų sukurti vaidmenys bei pasirodymai. Kiekvieno užsiėmimo metu vaiko atliekami vaidmenys, jo dalyvavimas veikloje atskleidžia vaiko sugebėjimus, padeda apmąstyti savo veiklą ir sekti progresą. Kiekvieno užsiėmimo metu yra vykdomi aptariami individualiai su mokytoju arba grupėje. Sceniniai pasirodymai yra kaip priemonė analizuoti ne tik individualius vaiko pasiekimus, bet ir grupinį mokymąsi, elgesį, tobulėjimą, įvairias kompetencijas. Siekiant paskatinti vaikų pažangą ir motyvuoti mokytis, yra sudaromos sąlygos kiekvienam vaikui pasireikšti ten, kur jam sekasi geriausiai ir tokiu būdu pajusti sėkmės skonį. Tai bus vykdoma kiekvieno užsiėmimo metu. Bet kartu tam pasitarnaus ir organizuojami vieši pasirodymai artimiesiems, draugams ir kitiems.


Lankančiųjų amžius: 6–18 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461