LVJC Šuoliai į vandenį


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Sportas
Telefonas: +37052733333
El. pastas: centras@svjc.lt
Programa akredituota

Veikla orientuota į tikslingą, sistemingą ir nuoseklų fizinio išsivystamo ir fizinio pajėgumo gerinimą, noro pačiam siekti fizinio tobulumo skiepijimą, sveikos gyvensenos ugdymą. Būrelyje ne tik skatinamas poreikis judėti, teikiama žinių, įtvirtinami šuolių į vandenį mokėjimai ir įgūdžiai, bet ir skatinamos teigiamos emocijos, savarankiškumas, bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimai, pasitikėjimas savimi. Planuojamas veiklos rezultatas - ugdytinių noras mokytis, aktyviai įsitraukti į programos veiklas ir atsiradęs poreikis daugiau išmokti, individualūs fizinio pasirengimo ir sporto šakos įgūdžių pokyčiai. Ugdymo programos eigoje bus naudojamos priemonės: tramplynai – 1m ir 3m, 0,5m bokštelis ir 5m bokštas, gimnastikos takelis, čiužiniai, batutas, švediška sienelė, šokdynės, kamuoliai, plaukimo lentos, plaukimo “makaronai”, vandenyje plūduriuojantys vartai. Programa bus vykdoma baseine ir sporto salėje (batutas).


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Programa sudaryta sudėtingumo didėjimo tvarka, pagal lygmenis. Programoje mokoma imtis iniciatyvos, mokytis atlikti šuolių technikas ir improvizuoti, siūlyti naujas variacijas. Šie skirtingi lygiai padeda mokiniams savarankiškai sekti ir vertinti savo pažangą. Vertinama: individuali pažanga - dabartinių pasiekimų lyginimas su ankstesniais, kas pasikeitė, ką dar patobulinti; grupės fizinio pasirengimo lygmuo – kiekvienas lankantis siekia visos grupės lygio, kontrolinės varžybos, aptarimas, tikslų peržiūra;

LVJC renginiai – norintys dalyvauja ir palygina savo pasiekimus su kitais vaikais.

Vertinimas atliekamas taip, kad garantuotų gerą vaiko savijautą ir skatintų ugdymą(si), t.y., kad: padėtų vaikui išgyventi sėkmės jausmą, skatintų apmąstyti turimus gebėjimus, padėtų suvokti, kaip kinta gebėjimai per tam tikrą laiką (per metus, per kelerius metus), motyvuotų ugdytis, įveikti kliūtis.


Lankančiųjų amžius: 7–17 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461