LVJC Solo latino (šokiai)


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Šokis
Telefonas: +37052733333
El. pastas: centras@svjc.lt
Programa akredituota

Solo latino – tai Lotynų Amerikos šokių užsiėmimai mergaitėms ir merginoms. Tai geriausias būdas laisvai šokti ir tobulėti vienai, net neturint šokių porininko. Užsiėmimų metų mokomasi čia čia čia, rumba, samba, salsa, bachata ir kitų šokių pagrindų, nesudėtingos choreografijos. Lavinama laikysena, ritmo pojūtis, kūno plastika, ugdoma meilė judesiui, šokiui ir muzikai. Šiems užsiėmimas nereikia specialaus pasiruošimo, būtinas tik noras mokytis ir tobulėti. Vaikai gebės laisvai reikšti savo emocijas ir nuomonę. Mokės išklausyti ir gerbti kitus bei dirbti komandoje. Ugdytinis patobulins savo fizinę išvaizdą, pagerins emocinę būseną, paragaus sceninės patirties, padidins judesių amplitudę. Išmoks atsakomybės jausmo už save, draugus ir pradėtus darbus. 


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Užsiėmimų metu nagrinėjami pasaulio profesionalių Lindy-hop šokėjų pasirodymų pavyzdžiai skatina vaikus siekti tobulėjimo, mokytis laisvumo, iniciatyvumo gyvenime. Dalyvaudami veikloje vaikai yra skatinami stebėti ir analizuoti savo ir kitų pasirodymus. Veiklos dalyviai savo asmeninę pažangą reguliariai aptaria su mokytoju, keldami asmeninius tobulėjimo tikslus, planuodami tolimesnę mokymosi programą. Sėkmingai programą pabaigusiems dalyviams bus išduoti pažymėjimai, patvirtinantys dalyvavimą veikloje ir ugdomas kompetencijas.

Geriausias ugdytinių pažangos rodiklis, o tuo pačiu ir priemonė įvertinti pažangą yra vaikų meilė šokiui, judėjimas šokio ritmu visur ir visada bei aktyvus noras dalyvauti pasirodymuose. Kiekvieno užsiėmimo metu vaiko atliekami judesiai, atskleidžia vaiko sugebėjimus, padeda apmąstyti savo veiklą ir sekti progresą. Kiekvieno užsiėmimo metu yra mokomasi vis nauji arba tobulini seniau išmokti elementai, aptariami individualiai su mokytoju arba grupėje. Sceniniai pasirodymai yra kaip priemonė analizuoti ne tik individualius vaiko pasiekimus, bet ir grupinį mokymąsi, elgesį, tobulėjimą, įvairias kompetencijas.

Siekiant paskatinti vaikų pažangą ir motyvuoti mokytis, yra sudaromos sąlygos kiekvienam vaikui pasireikšti ten, kur jam sekasi geriausiai ir tokiu būdu pajusti sėkmės skonį. Tai bus vykdoma kiekvieno užsiėmimo metu. Bet kartu tam pasitarnaus ir organizuojami vieši pasirodymai artimiesiems, draugams ir kitiems.

Be to, visiems programos dalyviams yra išduodami Lietuvos vaikų ir jaunimo centro programos baigimo pažymėjimai, paliudijantys, kokias bendrąsias ir dalykines kompetencijas vaikai ugdė programos metu.


Lankančiųjų amžius: 8–18 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461