LVJC Skani studija „Jaunasis kulinaras“


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Technologijos
Telefonas: +37052733333
El. pastas: centras@svjc.lt
Programa akredituota

Užsiėmimų metu gaminami lengvi, specialių įgūdžių nereikalaujantys patiekalai, išmokstama naudotis virtuviniais įrankiais ir įranga, pažinti maisto produktus, linksmai diskutuojant sužinoti jų kilmės ar pavadinimo istorijas, susitinkama su svečiais, vykstama į maisto pramonės įmones, su savo gaminiais dalyvaujama mugėse ir renginiuose. Didelis dėmesys skiriamas savarankiškumo ir svarbių gyvenimo įgūdžių ugdymui. Kiekvienas mėnuo yra skirtas numatytai temai: pusryčiai, užkandžiai, saldumynai, vakarienė, iškylos patiekalai, kalendorinės šventės. Programa yra tęstinė. Antrais mokslo metais vaikai domisi pasaulio virtuvėmis, trečiais – sezoniniais patiekalais. Veikloje yra ugdomos asmeninės ir socialinės vaikų kompetencijos.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Programa sudaryta sudėtingumo didėjimo tvarka. Pradedama nuo paprastų patiekalų ir judama link sudėtingesnių kepinių ir daugiau pastangų reikalaujančių procesų. Skatinama tobulėti, nebijoti imtis naujų iššūkių, nepavykus išsiaiškinti priežastis ir bandyti dar kartą. Įpusėjus užsiėmimams vaikai savarankiškai organizuoja patiekalų konkursus, kuriuose vertinami jų pagaminti patiekalai, gautų žinių pritaikymas. Po konkursų vyksta aptarimas, siūlomos naujos temos ir patiekalai. Pažangą ir galimybes tobulėti vaikai įsivertina su savo gaminiais dalyvaudami mugėse ir renginiuose, bei pravesdami užsiėmimus kitiems vaikams (organizuojami užsiėmimai vaikų namuose, kitų veiklų dalyviams). Už dalyvavimą renginiuose, mugėse, pagalbą rengiant išvykas vaikai įvertinami ne tik viešai padėkojant, parašant gražų laišką tėvams, bet ir smulkiomis dovanėlėmis. Mokslo metų gale baigusiems kursą įteikiami pažymėjimai ir visi kviečiami į pažengusiųjų grupę kitais metais.


Lankančiųjų amžius: 7–12 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461