LVJC Šiuolaikinio šokio studija


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Šokis, Muzika, Sportas
Telefonas: +37052733333
El. pastas: centras@svjc.lt
Programa akredituota

Šiuolaikinio šokio studija skirta vaikams ir jaunimui nuo 6 iki 16 metų merginoms ir vaikinams. Ši programa yra tęstinė, t.y. planuojama, jog studijos dalyviai ją lankys trečius - ketvirtus metus, tačiau kiekvienais metais sėkmingai integruojami ir naujokai. Ši programa yra pritaikyta tiek turintiems įvairią šokio patirtį, tiek neturintiems jokios šokio patirties. Programa adaptuojama pagal skirtingą vaikų amžių. Šiuolaikinio šokio studijos užsiėmimų metu vaikai ir jaunimas susipažins su pagrindiniais šokio žingsniais, improvizacija pagal muziką, įvairiais šokio stiliais bei raiškos priemonėmis. Šių užsiėmimų metu moksleiviai lavins ne tik fizinius, bet ir muzikinius gebėjimus: ritmo, tempo, takto pojūtį, bendrauti ir bendradarbiauti grupėje, atlikti bei kurti bendras kompozicijas. Bus lavinama kūno plastika, atmintis, gebėjimas atkartoti judesius. Koncertinės praktikos metu dalyviai mokysis įveikti scenos baimę, reprezentuoti save didelės auditorijos akivaizdoje: savarankiškumą, pasitikėjimą savimi, spręsti procese kylančias problemas Užsiėmimų metu taip pat bus mokomasi ugdyti kantrybę, pagarbą aplinkai ir bendraamžiams.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Geriausias ugdytinių pažangos rodiklis yra mokinių sėkmingas dalyvavimas įvairiuose nacionaliniuose ir tarptautiniuose šiuolaikinio šokio konkursuose bei moksleivių dainų šventėje. Dalyvaudami tokiuose renginiuose dalyviai gali pamatyti realią naudą ir būti tiek įvertintais iš šalies, tiek įsivertinti save: pastangų ir rezultato santykį. Be to, dalyvavimas renginiuose ir sceniniuose pasirodymuose padeda sutelkti grupę, moko bendrauti ir bendradarbiauti, jausti atsakomybę. Kiekvieno užsiėmimo metu ugdymo procesas aptariamas individualiai su mokytoju arba grupėje, tokiu būdu mokiniai gali atkreipti dėmesį į savo silpnąsias ir stipriąsias puses, pagalbos grupei geriau atlikti kūrybinę užduotį galimybes, pakankamo įsitraukimo į grupės darbą svarbą ir naudą. Baigus programą visiems dalyviams yra išduodami Lietuvos vaikų ir jaunimo centro programos baigimo pažymėjimai, paliudijantys, kokias bendrąsias ir dalykines kompetencijas vaikai ugdė programos metu.


Lankančiųjų amžius: 6–18 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461