LVJC Šiuolaikinio baleto studija


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Šokis
Telefonas: +37052733333
El. pastas: centras@svjc.lt
Programa akredituota

Šiuolaikinis baletas – tai dvi skirtingos šokio formos bei technikos sujungtos į viena. Klasikinio šokio pagrindai susipynę su šiuolaikinio šokio stiliumi, atliekami pagal bliuzo, džiazo bei kitasn šiuolaikinių atlikėjų melodijas, garantuoja saviraišką ir teigiamas emocijas. Šis šokis ne tik būdas patobulinti kūno galimybes, bet ir improvizacija, galimybė atskleisti save bei šokant išreikšti savo vidinę būseną. Nepriklausomai nuo pasirengimo lavinama taisyklinga kūno laikysena, judesių koordinacija, vikrumas, lankstumas, plastiškumas, ritmika, muzikalumas ir ištvermė, taip pat tai puiki erdvė ugdyti kūrybiškumą bei saviraišką. Tai idealus būdas atsiriboti nuo kasdienybės rūpesčių bei patobulinti kūno linijas. Šiuolaikinio baleto užsiėmimų metu stiprinami kūno raumenys, judesiai tampa plastiški, pagerėja bendra savijauta, o taip pat mokomės siekti tikslo, nugalėti scenos ir kitas baimes. Ugdytiniai mokosi savarankiškai kurti choreografines kompozicijas, dalyvauja koncertuose.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Geriausias ugdytinių pažangos rodiklis, o tuo pačiu ir priemonė įvertinti pažangą yra vaikų meilė šokiui, judėjimas šokio ritmu visur ir visada bei aktyvus noras dalyvauti pasirodymuose. Kiekvieno užsiėmimo metu vaiko atliekami judesiai, atskleidžia vaiko sugebėjimus, padeda apmąstyti savo veiklą ir sekti progresą. Kiekvieno užsiėmimo metu yra mokomasi vis nauji arba tobulini seniau išmokti elementai, aptariami individualiai su mokytoju arba grupėje. Sceniniai pasirodymai yra kaip priemonė analizuoti ne tik individualius vaiko pasiekimus, bet ir grupinį mokymąsi, elgesį, tobulėjimą, įvairias kompetencijas. Siekiant paskatinti vaikų pažangą ir motyvuoti mokytis, yra sudaromos sąlygos kiekvienam vaikui pasireikšti ten, kur jam sekasi geriausiai ir tokiu būdu pajusti sėkmės skonį. Tai bus vykdoma kiekvieno užsiėmimo metu. Bet kartu tam pasitarnaus ir organizuojami vieši pasirodymai artimiesiems, draugams ir kitiems. Be to, visiems programos dalyviams yra išduodami Lietuvos vaikų ir jaunimo centro programos baigimo pažymėjimai, paliudijantys, kokias bendrąsias ir dalykines kompetencijas vaikai ugdė programos metu.


Lankančiųjų amžius: 6–18 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461