LVJC plaukimas


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Sportas
Telefonas: +37052733333
El. pastas: centras@svjc.lt
Programa akredituota

Pagrindinis būrelio uždavinys padėti tobulinti vaikų asmenybę ir ugdyti drąsų, aktyvų visuomenės narį. Vaikai mokydamiesi ir tobulindami sportinius plaukimo stilius, taip pat mokosi savarankiškumo, bendradarbiavimo, geriau pažįsta save bei objektyviai vertina savo galimybes. Mokosi gerbti save ir savo grupės narius. Užsiėmimų metu, mokiniai tobulina taisyklingą kvėpavimą, plaukimą suderinus rankų ir kojų judesius. Ugdytiniai mokslo metų eigoje išmoks atpažinti bei taisyklingai plaukti keturiais sportiniais stiliais, supras saugaus elgesio reikšmę ir bus atsakingi už savo poelgius. Pamokų metu vaikai atlieka įvairias užduotis, kurios padeda jiems tobulinti judesius bei tobulėti kaip asmenybėms. Kas kelias pamokas fiksuodami plaukimo laiką atitinkamu stiliumi, siekia geresnių rezultatų. Mokosi pastebėti daromas klaidas, analizuoti ir padėti savo draugams gerinti rezultatus. Mokslo metų pabaigoje ugdytiniai sugebės per vieną pamoką nuplaukti virš kilometro su keliais trumpais sustojimais arba be sustojimų. 


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Kiekvienas ugdytinis vertina savo asmeninę pažangą kiekvieno užsiėmimo metu pagal išsikeltus mokymosi tikslus. Savo pažangą jis gali pamatyti atlikdamas įvairias individualias ir grupines užduotis. Pažangą padeda pamatyti ir kiti grupės nariai, kurie skatinami palaikyti vienas kitą ir padrąsinti kylant sunkumams. O kartu pažanga yra aptariama kartu su neformaliojo švietimo mokytoju, duodant grįžtamąjį ryšį ugdytiniui. Dalykinių kompetencijų vertinimas: plaukimo bei išbuvimo po vandeniu laiko matavimas, atliekamų judesių taisyklingumas, šuolių technika ir aukštis, saugumo taisyklių išmanymas. Jėgos bei ištvermės pratimų didinimas ir perėjimas į sudėtingesnius lygius. Kartą per mėnesį užfiksuojami dalyvių rezultatai ir palyginami su praeito mėnesio rezultatais. Aptariamos tobulėjimo galimybės. Pagal galimybes ugdytinių atliekami pratimai yra filmuojami ir analizuojami kartu su jais. Dalyvių motyvavimas vyksta nuoširdaus pokalbio pagalba, kai išsiaiškinami lūkesčiai, įvertinami pasiekimai ir kiek, bei ko trūksta iki geresnio rezultato. Atsižvelgiant į vaikų asmenybes, kiekvienas motyvuojamas konkurencijos ir/arba palyginimo su savo asmeniniais pasiekimais pagalba. Ugdytinių pažanga įvertinama ir apdovanojimais: medaliais, diplomais, atminimo prizais, vardiniais prizais, kvalifikaciniais pažymėjimais.


Lankančiųjų amžius: 6–19 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461