LVJC Meninis plaukimas


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Sportas
Telefonas: +37052733333
El. pastas: centras@svjc.lt
Programa akredituota

Lavinant ir taikant užsiėmimuose muzikinius ir choreografinius gebėjimus vaikai mokysis meninio plaukimo pagrindų. Užsiėmimai vyks salėje bei giliame baseine: - Vaikai išmoks keistis ir perduoti informaciją, bendradarbiauti tarpusavyje. -baseine tobulins plaukimo būdus; -mokysis bei tobulins meninio plaukimo figūras; -kurs savo pratimus bei kombinacijas-išmoks pasirinkti muziką vandens šokiams, ir tai padės atsiskleisti vaikų kūrybiškumui. -salėje stiprins raumenis specialiais pratimais bei užduotimis; -išmoks lankstumo bei atsipalaidavimo pratimų; -aptars savo klaidas ir mokės jas ištaisyti.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Kiekvieno užsiėmimo metu ugdymo procesas aptariamas individualiai su mokytoju arba grupėje, tokiu būdu mokiniai gali atkreipti dėmesį į savo silpnąsias ir stipriąsias puses, pagalbos grupei geriau atlikti kūrybinę užduotį galimybes, pakankamo įsitraukimo į grupės darbą svarbą ir naudą. Užsiėmimų metu bus mokomasi pasitikėti savo jėgomis, bendrauti ir bendradarbiauti komandoje, suprasti ir būti tolerantiškais kitiems pasirodymų (varžybų) metu ir gyvenime. Taip pat bus siekiama, kad vaikai neformalioje aplinkoje po varžybų, kelionių ar renginių save įsivertintų, išsakytų savo nuomonę, analizuotų savo pasirodymus. Baigus programą visiems dalyviams yra išduodami Lietuvos vaikų ir jaunimo centro programos baigimo pažymėjimai, paliudijantys, kokias bendrąsias ir dalykines kompetencijas vaikai ugdė programos metu.


Lankančiųjų amžius: 7–13 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461