LVJC Lyderystės ugdymo programa jaunimui „Lyderystės link“


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Kita
Telefonas: +37052733333
El. pastas: centras@svjc.lt
Programa akredituota

Lyderis – tai žmogus, kuris pasiruošęs kilti po kritimo, ieškoti bei bandyti, pripažinti savo baimes ir kovoti su jomis, atrasti komandinio darbo jėgą, kelti tikslus bei jų siekti, mesti sau iššūkius. Programa “Lyderystės link” skirta jaunimo vidinėms savybėms atskleisti ir praktiniams lyderystės, darbo grupėje ir komunikacijos įgūdžiams ugdyti. Informacija, praktika, praktika ir dar kartą praktika. Užsiėmimų metu daug dirbama grupėse, atliekant įvairius pratimus, strngiantis per įvairias patirtis geriau pažinti save ir kitus grupės narius. Ši programa skirta jaunuoliams, kurie jaučia, kad yra kažkas daugiau už mokykloje dėstomas tiesas, kurie turi energijos ir noro realizuoti savo idėjas ir veikti drauge su kitais.Esminiai programos orientyrai: aktyvus dalyvavimas, savarankiškumas, komandinis darbas, individualus tobulėjimas, smalsumas, kūrybiškumas, juokas, pozityvumas, platus mąstymas, ryžtingumas, kiekvienos akimirkos įprasminimas. Lyderis – tai žmogus, pasiruošęs eiti, krįsti, atsikelti ir eiti vėl. Nesvarbu, kokiomis lyderio savybėmis pasižymi, svarbus ryžtas savyje jas ugdyti. Mokinamės nesusireikšminti, bet būti geresniu savimi, nekonkuruoti, o bendradarbiauti, nesustoti ties pasiekimus, o kelti naujus iššūkius. Būrelio kaina: 24,62 Eur/mėn.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Sukuriama erdvė, kurioje ypatingai vertinama jauno žmogaus iniciatyva, saviraiška, entuziazmas, noras išsakyti savo mintis, idėjas, kelti tikslus ir juos įgyvendinti. Jauni žmonės nuo pat pirmų užsiėmimų išsako savo lūkesčius, išsikelia trumpalaikius ir ilgalaikius tikslus, siekia jų individualiuoju ir komandiniu lygiais, kuria ir planuoja juos dominančias veiklas (orientuotas į platesnę bendruomenę), įgyvendina jas bei patys įvertina nuveiktą darbą per refleksijas iš renginių dalyvių bei stebėtojų, debatus, diskusijas su vadove bei bendraudami tarpusavyje. Po kiekvienos veiklos įgyvendinimo jauni žmonės akcentuoja nuveikto darbo stipriąsias bei silpnąsias puses bei daro pasiūlymus kaip tą pačią veiklą galima būtų patobulinti, vykdant ją kitą kartą (jei pasitaikytų tokia galimybė). Kiekviena mėnesį taip pat yra grįžtama prie paties jauno žmogaus išsikeltų tikslų, pasitikrinant jų aktualumą ir užsiėmimuose gautos patirties prisidėjimo prie jų įgyvendinimo. Pasibaigus programai jauniems žmonėms yra įteikiamos pažymos, kuriose surašyti įgyti/patobulinti gebėjimai, paminėtos nuveiktos bendros programos dalyvių veiklos.


Lankančiųjų amžius: 14–18 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461