LVJC Liaudies šokių kolektyvas „Ugnelė“


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Šokis, Muzika
Telefonas: +37052733333
El. pastas: centras@svjc.lt
Programa akredituota

Liaudies šokių ansamblio „Ugnelė“ užsiėmimų metu moksleiviai susipažins su liaudies šokio istorija, šokio žingsniais, tautiniais kostiumais, jų dėvėjimo tradicija, tradiciniais žaidimais bei jų žaidimo prasmėmis, tradicijomis ir papročiais. Dalyvaudami „Ugnelės“ užsiėmimuose vaikai ir jaunimas susipažins ir išmoks atlikti parter – klasikinio, charakterinio trenažo pratimus, lietuvių liaudies šokio žingsnius bei įvairių pasaulio tautų šokio pagrindinius žingsnius. Šių užsiėmimų metu moksleiviai lavins ne tik fizinius, bet ir muzikinius gebėjimus: ritmo, tempo, takto pojūtį, gebės šokti poroje ir individualiai, gebės atlikti įvairius susikabinimus, bendrauti ir bendradarbiauti poroje ir grupėje. Bus lavinama kūno plastika, atmintis, gebėjimas atkartoti judesius. Koncertinės praktikos metu moksleiviai mokysis įveikti scenos baimę, reprezentuoti save didelės auditorijos akivaizdoje: savarankiškumą, pasitikėjimą savimi spręsti procese kylančias problemas. Užsiėmimų metu taip pat bus mokomasi ugdyti kantrybę, pagarbą aplinkai ir bendraamžiams.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Vaikai programoje yra vertinami grupinių refleksijų, aptarimų, grupės švenčių (gimtadienių, konkursų laimėtojų ir t.t.) metu. Individualus vaikų pažangos vertinimas atliekamas individualių pokalbių su vadovais metu. Grupinės refleksijos padeda vaikams suvokti save kaip grupės, kurioje esama tokias pat emocijas, jausmus ar išgyvenimus jaučiančių vaikų, kas ypatingai stiprina kolektyvą ir glaudina grupės narių tarpusavio santykius. Grupinės refleksijos naudojamos kaip vaiko įsivertinimo metodas. Kiekvienas kolektyvo narys yra skatinamas kuo aktyviau įsitraukti i ugdymosi procesą nurodant jam artimiausius grupės planus bei lūkesčius iš kiekvieno grupės nario. Visiems sėkmingai baigusiems programą dalyviams yra išduodami pažymėjimai, paliudijantys ugdytas kompetencijas ir asmeninę mokymosi pažangą.


Lankančiųjų amžius: 6–19 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461