LVJC Koncertinė gimnastika


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Šokis, Sportas
Telefonas: +37052733333
El. pastas: centras@svjc.lt
Programa akredituota

Tai šokio ir sporto sintezė. Kiekvienas žmogus turi savyje “paslėpęs” savo sielos grožį, kuris galibūti atskleistas per veiklą, kuri domina patį vaiką. Koncertinės gimnastikos užsiėmimų metu vaikai susipažins su klasikinio, modernaus bei pramoginio šokių pagrindais. Vaikai įgaus gebėjimų ištaisyti sau netaisyklingą laikyseną, šleivapėdystę. Tai įvadas į vaiko judesių koordinacijos, kūno laikysenos, muzikalumo, kūrybiškumo ugdymą. Sustiprės vaikų kūno raumenys, išmoks siekti tikslo, nugalėti nepasitikėjimą savimi, išsiugdys valią ir ryžtą, meninio grožio pajautimą. Vaikai įvaldys pratimus su šokdyne, kamuoliu, lanku. Išmoks savarankiškai kurti pratimus, dalyvaus koncertuose, varžybose. Per šią veiklą vaikai atsiskleis kaip kūrybiškos, savarankiškos asmenybės. Dalyvaus varžybose ir koncertinėje veikloje, bendruomenės renginiuose.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Geriausias ugdytinių pažangos rodiklis, o tuo pačiu ir priemonė įvertinti pažangą yra vaikų atliekami šokiai, pratimai bei vykdomi pasirodymai. Kiekvieno užsiėmimo metu vaiko atliekami šokiai ar pratimai, jo dalyvavimas veikloje atskleidžia vaiko sugebėjimus, padeda apmąstyti savo veiklą ir sekti progresą. Kiekvieno užsiėmimo metu yra vykdomi aptariami individualiai su mokytoju arba grupėje. Pasirodymai ar išmokimų demonstravimas kitiems yra kaip priemonė analizuoti ne tik individualius vaiko pasiekimus, bet ir grupinį mokymąsi, elgesį, tobulėjimą, įvairias kompetencijas. Siekiant paskatinti vaikų pažangą ir motyvuoti mokytis, yra sudaromos sąlygos kiekvienam vaikui pasireikšti ten, kur jam sekasi geriausiai ir tokiu būdu pajusti sėkmės skonį. Tai bus vykdoma kiekvieno užsiėmimo metu. Bet kartu tam pasitarnaus ir organizuojami vieši pasirodymai artimiesiems, draugams ir kitiems. Be to, visiems programos dalyviams yra išduodami Lietuvos vaikų ir jaunimo centro programos baigimo pažymėjimai, paliudijantys, kokias bendrąsias ir dalykines kompetencijas vaikai ugdė programos metu.


Lankančiųjų amžius: 6–14 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461