LVJC Keramikos studija


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Dailė
Telefonas: +37052733333
El. pastas: centras@svjc.lt
Programa akredituota

Keramikos studijoje moksleiviai susipažins su moliu ir jo savybėmis, susipažins su keramikos meno paslaptimis bei technika. Dalyvaudami Keramikos studijos užsiėmimuose, vaikai išmoks nulipdyti paukščio, gyvūno ar žmogaus figūrėles, įvairių formų ir paskirčių molinius indus. Dirbdami su moliu, moksleiviai ugdys estetinius gebėjimus, mokysis derinti formą ir dekorą, išbandys įvairius molio dekoravimo būdus: įrėžimą, įspaudimą, skutinėjimą, užlipdymą ir kt. Turės galimybę mokytis žiesti molio žiedimo staklėmis, susipažins su keramikos dažais-glazūromis, išmoks jomis nuspalvinti savo darbus. Lipdydami vaikai lavins pirštų ir rankų judesius, o tuo pačiu lavins mąstymą, vaizduotę, erdvinius gebėjimus. Realizuodami savo sumanymus, vaikai ugdys kūrybiškumą, savarankiškumą, pasitikėjimą savimi, gebėjimą planuoti ir įgyvendinti kūrybinius projektus nuo pradžios iki pabaigos, spręsti procese kylančias problemas. Šie vertingi įgūdžiai pravers ne tik dailėje, bet ir kitose gyvenimo srityse. Keramikos studijoje vaikai taip pat mokysis kruopštumo, ugdys kantrybę, pagarbą aplinkai ir mokysis bendrauti su bendraamžiais. Studijos dalyviai turės galimybę savo darbus demonstruoti parodose ir džiuginti jais savo artimuosius bei draugus.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Geriausias ugdytinių pažangos rodiklis, o tuo pačiu ir priemonė įvertinti pažangą yra vaikų sukurti keramikos darbai. Kiekvieno užsiėmimo metu visų vaikų atlikti darbai yra aptariami individualiai su mokytoju arba grupėje. Kiekvienas savarankiškai sukurtas keramikos dirbinys atskleidžia vaiko sugebėjimus, padeda apmąstyti savo veiklą ir sekti progresą. Vaikų sukurti dirbiniai yra priemonė analizuoti ne tik specifinius meninius ir techninius gebėjimus, bet ir apmąstyti individualų ir grupinį mokymąsi, elgesį, tobulėjimą, įvairias kompetencijas. Tokie darbelių aptarimai padeda vaikams kelti naujus tikslus, tobulėti. Visi dirbiniai lieka vaikams ir liudija jų pasiekimus programos metu. Siekiant paskatinti vaikų pažangą ir motyvuoti mokytis, yra išskiriami trys pažangos lygiai: 1) Mokinukas (sugeba savarankiškai pasiruošti darbui, žino darbo ir bendravimo taisykles, žino pagrindinius molio apdirbimo principus ir technikas) 2) Pameistrys (žino molio apdirbimo procesą, moka svarbiausias molio apdirbimo, dekoravimo technikas, savarankiškai kuria, inicijuoja idėjas, tobulina savo techniką ir raišką). 3) Meistrelis (gerai išmano keramikos techniką, turi savo stilių, geba savarankiškai kurti, dirbiniais išreikšti savo idėjas, gali padėti mokytis kitiems, gerai moka analizuoti ir vertinti savo veiklą) Be to, visiems programos dalyviams yra išduodami Lietuvos vaikų ir jaunimo centro programos baigimo pažymėjimai, paliudijantys, kokias bendrąsias ir dalykines kompetencijas vaikai ugdė programos metu.


Lankančiųjų amžius: 6–18 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461