LVJC Jaunųjų žurnalistų klubas


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Medijos
Telefonas: +37052733333
El. pastas: centras@svjc.lt
Programa akredituota

Jaunųjų žurnalistų klubas (JŽK) skirtas moksleiviams, kurie domisi komunikacija, žurnalistika arba ketina ateityje rinktis vieną iš šių profesijų. Tai veikla, pridedanti žinių ir suvokimo apie informacijos rinkimo, pateikimo būdus bei viešai paskleistos informacijos poveikį visuomenei ir kiekvienam individui. Kartu tai galimybė kiekvienam moksleiviui atskleisti ir patobulinti savo gebėjimus komunikacijos ar žurnalistikos srityje. Veikla orientuota į įvairias komunikacijos formas - diskusijas, teksto, garso ir vaizdo medžiagos kūrimą, pažintines išvykas į redakcijas. 


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Kiekvieno klubo nario gebėjimai vertinami atskirai, patariama, ko reikėtų, kad sektųsi dar geriau; patiems aktyviausiems ir labiausiai motyvuotiems gali būti skiriamos papildomos užduotys; sėkmingi tekstai publikuojami viešai pasiekiamuose žiniatinkliuose. Geriausias ugdytinių pažangos rodiklis, o tuo pačiu ir priemonė įvertinti pažangą yra vaikų sukurti darbai. Kiekvieno užsiėmimo metu vaiko dalyvavimas veikloje atskleidžia jo sugebėjimus, padeda apmąstyti savo veiklą ir sekti progresą. Kiekvieno užsiėmimo metu yra vykdomi aptariami individualiai su mokytoju arba grupėje. Parengti straipsniai, analizės ir kt. yra kaip priemonė analizuoti ne tik individualius ugdytinio pasiekimus, bet ir grupinį mokymąsi, elgesį, tobulėjimą, įvairias kompetencijas. Be to, visiems programos dalyviams yra išduodami Lietuvos vaikų ir jaunimo centro programos baigimo pažymėjimai, paliudijantys, kokias bendrąsias ir dalykines kompetencijas vaikai ugdė programos metu.


Lankančiųjų amžius: 12–19 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461