LVJC Gitaros studija


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Muzika
Telefonas: +37052733333
El. pastas: centras@svjc.lt
Programa akredituota

Gitaros studija – vieta, kurioje mokysitės valdyti instrumentą, ne tiesiog atkartoti kūrinius. Per gitarą pažinsite bliuzą, baladę ir klasikinę muziką, grosite lengvai ir įnirtingai, keliausite per įvairiausius stilius, kūrinius ir natų sūkurius – ir taip prisijaukinsite gitarą. Dirbdami grupėje vaikai ir jaunuoliai susipažins su gitaros muzikos pradmenimis, išmoks groti iš natų ir atkurti girdėtą melodiją, sužinos ir išmoks derinti gitarą. Kartu ugdytiniai labiau pažins muzikos pasaulį. Sužinos, kas yra diapozonas, oktava, pustonis ir tonas. Sužinos, kas yra ritmas ir kaip atlikti ritminius pratimus. Ugdytiniai ne tik įgis teorinių ir praktinių žinių apie grojimą gitara, bet ir išmoks išreikšti save muzikos pagalba, ugdysis kūrybiškumą, muzikinę klausą, gebėjimą dirbti komandoje ir rasti bendrus sprendimus su kitais grupėje esančiais nariais.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Geriausias ugdytinių pažangos rodiklis, o tuo pačiu ir priemonė įvertinti pažangą yra vaikų muzikiniai atlikimai, pratimų realizavimas, sukurti kūriniai ir jų atlikimas. Kiekvieno užsiėmimo metu ugdytinio atliekami pratimai, jo dalyvavimas veikloje atskleidžia vaiko sugebėjimus, padeda apmąstyti savo veiklą ir sekti progresą. Kiekvieno užsiėmimo metu yra vykdomi aptariami individualiai su mokytoju arba grupėje. Sceniniai pasirodymai yra kaip priemonė analizuoti ne tik individualius vaiko pasiekimus, bet ir grupinį mokymąsi, elgesį, tobulėjimą, įvairias kompetencijas. Siekiant paskatinti vaikų pažangą ir motyvuoti mokytis, yra sudaromos sąlygos kiekvienam vaikui pasireikšti ten, kur jam sekasi geriausiai ir tokiu būdu pajusti sėkmės skonį, groti tokį muzikos stilių, kuris jam labiausiai patinka. Tai bus vykdoma kiekvieno užsiėmimo metu. Bet kartu tam pasitarnaus ir organizuojami vieši pasirodymai artimiesiems, draugams ir kitiems. Be to, visiems programos dalyviams yra išduodami Lietuvos vaikų ir jaunimo centro programos baigimo pažymėjimai, paliudijantys, kokias bendrąsias ir dalykines kompetencijas vaikai ugdė programos metu.


Lankančiųjų amžius: 8–19 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461