LVJC Gatvės menas


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Dailė
Telefonas: +37052733333
El. pastas: info@lvjc.lt
Programa akredituota

Gatvės menas (street art) – nepaprastai įdomi meno šaka, kuri jaunimui asocijuojasi su ekstremaliais išgyvenimais, hip hop muzika ir pramoniniais daugiabučių rajonais, vyresniajai kartai – su margaspalviais, jų manymu, kartais nebepataisomai ,,sudarkytais“ pastatais, tiltais, sienomis... Street art – menas ar vandalizmas? Paaugliai ir jaunimas, lankantys šiuos užsiėmimus, išmoks savarankiškai valdyti daugelį street art technikų, kurs individualius piešinius, pasirinkdami sau labiausiai patinkantį stilių. Teorines žinias išmoks pritaikyti praktikoje, gebės derinti spalvas, kurti įvairius personažus, supras, kad tinkamoje vietoje atsiradęs street art piešinys pagyvina, atnaujina aplinką, džiugina akį ir suteikia malonių emocijų ne tik pačiam piešėjui, bet ir aplinkiniams.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Geriausias ugdytinių pažangos rodiklis, o tuo pačiu ir priemonė įvertinti pažangą yra vaikų sukurti darbai. Kiekvieno užsiėmimo metu visų vaikų atlikti darbai yra aptariami individualiai su mokytoju arba grupėje. Kiekvienas savarankiškai sukurtas darbas atskleidžia vaiko sugebėjimus, padeda apmąstyti savo veiklą ir sekti progresą. Vaikų sukurti dirbai yra priemonė analizuoti ne tik specifinius meninius ir techninius gebėjimus, bet ir apmąstyti individualų ir grupinį mokymąsi, elgesį, tobulėjimą, įvairias kompetencijas. Tokie darbų aptarimai padeda vaikams kelti naujus tikslus, tobulėti. Visi dirbai lieka vaikams ir liudija jų pasiekimus programos metu. Be to, visiems programos dalyviams yra išduodami Lietuvos vaikų ir jaunimo centro programos baigimo pažymėjimai, paliudijantys, kokias bendrąsias ir dalykines kompetencijas vaikai ugdė programos metu.


Lankančiųjų amžius: 10–19 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461