LVJC Fotodizaino studija


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Medijos
Telefonas: +37052733333
El. pastas: centras@svjc.lt
Programa akredituota

Moksleiviai, fotografiją pasirinkę kaip saviraiškos priemonę, gali džiaugtis atradę daugialypį ir palyginti greitą būdą įgyvendinti savo kūrybiniams sumanymams, meninėms idėjoms. Platesnis fotografijos pradmenų pritaikymas naudingas mokantis vizualiosios kultūros ir pastabumo. Būrelyje mokiniams suteikiamos gilesnės žinios apie fotografiją: tai fotografijos pritaikymo galimybės ir aktualumas, komercinės ir meninės fotografijos skirtumai, praplečiamos kūrybinės galimybės. Mokomasi per fotografiją atrasti savitą požiūrį į kūrybą, lavinant vaizduotę ir pastabumą. Organizuojamos kūrybinės paskaitos-užsiėmimai su fotomenininkais ir fotografiją studijuojančiais studentais. Mokomasi savarankiškai atrasti ir iškelti kūrybinę idėją, taip pat pagrįsti savo kūrybinį sumanymą. Vadovo padedamas, mokinys numato idėjos įgyvendinimo seką: galimas idėjos realizavimo priemones, vaizdavimo būdus, menines išraiškos priemones


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Geriausias ugdytinių pažangos rodiklis, o tuo pačiu ir priemonė įvertinti pažangą yra vaikų sukurti meniniai kūriniai, tiek fotografiniai, tiek instaliacijos. Kiekvieno užsiėmimo metu visų vaikų atlikti darbai yra aptariami individualiai su mokytoju ir grupėje. Kiekviena fotografinė užduotis atlikta savarankiškai ar grupėje atskleidžia vaiko sugebėjimus, padeda apmąstyti savo veiklą ir sekti progresą. Vaikų sukurtos fotografinės serijos yra priemonė analizuoti ne tik specifinius meninius ir techninius gebėjimus, bet ir apmąstyti individualų ir grupinį mokymąsi, elgesį, tobulėjimą, įvairias kompetencijas. Tokie aptarimai padeda vaikams kelti naujus tikslus, tobulėti. Visiems programos dalyviams yra išduodami Lietuvos vaikų ir jaunimo centro programos baigimo pažymėjimai, paliudijantys, kokias bendrąsias ir dalykines kompetencijas vaikai ugdė programos metu.


Lankančiųjų amžius: 12–18 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461