LVJC fechtavimas


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Sportas
Telefonas: +37052733333
El. pastas: centras@svjc.lt
Programa akredituota

Fechtavimas – viena iš kilniausių sporto šakų. Čia lavinamas grakštumas, išmokstama inteligentiškos kovos bei pagarbos priešininkui principų. Fechtavimas stiprina ne tik kūną, bet ir charakterį – kartu su fizinėmis savybėmis ugdomas ir strateginis mąstymas, auga pasitikėjimas savimi bei pagarba aplinkiniams. Fechtavimas tai ne vien fizinis kovojimas ginklu, - tai ir žmogaus proto kova, nes tik gebėdamas pastebėti, suvokti ir laiku atlikti veiksmą, fechtuotojas gali suteikti ginklui gyvybę. Fechtavimo užsiėmimų metu dalyviai susipažins su fechtavimo menu, įgis sportinio fechtavimo špaga įgūdžių, ugdys fizinę ir psichologinę ištvermę. Dalyvaudami veikloje vaikai susipažins su sveikos gyvensenos pagrindais, lavins gražią ir taisyklingą laikyseną, išmoks valdyti emocijas ir susitelkti siekiant tikslo. Šie gebėjimai padės ne tik sporte, bet ir moksle bei kasdieniame gyvenime.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Fechtavimo sporte svarbiausias veiklos laukas yra dvikova. Mokytis, tobulinti savo įgūdžius ir taktiką čia motyvuoja siekis įveikti priešininką, surinkti daugiau taškų, iškovoti daugiau pergalių. Mokomasi fechtuojantis su stipresniais priešininkais, stebint kitų vaikų dvikovas, dalyvaujant varžybose. Dvikovoje varžovų konkurencija yra valdoma, ugdant pagarbą priešininkui, teisėjams ir žiūrovams, vadovaujantis taisyklėms ir laikantis fechtavimosi etikos. Šios veiklos taisyklės taip pat motyvuoja vaikus stengtis valdyti savo emocijas, būti mandagiems ir atsakingiems. Užsiėmimų metu vaikai skatinami patys analizuoti savo veiklą ir stebėti pažangą. Kiekviena dvikova yra aptariama su mokytoju ir drauge grupėje, išskiriant kiekvieno dalyvio stipriausius įgūdžius ir tobulintinas sritis. Tokiu būdu vaikai mokosi stebėti ir vertinti tiek savo, tiek kitų pažangą, mokosi priimti ir teikti grįžtamąjį ryšį apie fechtavimo įgūdžius, ugdomas gebėjimas apmąstyti savo veiklą ir daryti išvadas. Be to, mokiniai periodiškai skatinami apžvelgti savo mokymosi pasiekimus, aptarti savo pažangą su mokytoju ir kelti tolimesnius tobulėjimo tikslus. Visi sėkmingai baigę programą dalyviai gaus pažymėjimus, paliudijančius ugdytas kompetencijas ir pasiekimus fechtavimo veikloje.


Lankančiųjų amžius: 9–16 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461