LVJC Dziudo-sambo


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Sportas
Telefonas: +37052733333
El. pastas: centras@svjc.lt
Programa akredituota

Dziudo užsiėmimuose vaikai perpras savigynos veiksmų sistemą ir išmoks įvairių šalių kovos menų elementų. Dziudo – sambo užsiėmimo metu vaikai sustiprės fiziškai, išmoks apsiginti bei apginti silpnesnius. Ši kovinė sporto šaka padės vaikams ugdyti savo valią, ryžtą bei pasitikėjimą savimi, išmokti siekti tikslo, ir sveikos gyvensenos įgūdžių


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Pirmiausia stengiuosi gerai pažinti patį vaiką, pamatytį jo gebėjimus, išklausyti vaiko pasisakymus ir mintis. Tada kiekvienas vaikas įvertina savo turimus gebėjimus ir nusistato savo trumpalaikius(mėnesio laikotarpio) ir ilgalaikius tikslus (sezonui). Aš įvertinus visos grupės galimybes nustatau savo užsiėmimų strategiją ir taipogi nusimatau mėnesio tikslus. Vėliau kiekvieno užsiėmimo pabaigoje, kai vaikai susėda į mokuso pozą – vyksta dienos refleksija, vaikai išsako savo mintis ir išklauso trenerio mintis, pastebėjimus. Mėnėsio paskutinį užsiėmimą visada atvyksta kiekvienieno vaiko tėvai, jie gali stebėti užsiėmimo eigą ir stebėti/vertinti savo vaiko pažangą mėnesio eigoje. Su tėvais aptariame kiekvieno vaiko daromą pažangą, nusprendžiame ar kitą mėn dalyvausime renginiuose/varžybose. Metų eigoje pagal Tarptautinės dziudo federacijos nuostatus kiekvienas dziudo mėgėjas, lankantis dziudo treniruotes ir norintis atstovauti savo organizacijai įvairaus lygio varžybose, privalo nuosekliai kelti savo sportinį meistriškumą. Todėl LVJC sportininkai nuolat mokosi teorinių ir praktinių šios olimpinės sporto šakos paslapčių ir pagal atitinkamą DAN-KYU meitriškumo programą kasmet pavasario semestre laiko atitinkamo lygio egzaminus. 6 KYU – baltas diržas; 5 KYU – geltonas diržas; 4 KYU – oranžinis diržas; 3 KYU – žalias diržas; 2 KYU – mėlynas diržas; 1 KYU – rudas diržas; 1 – 5 Dan nešioja juodus diržus, 6 – 8 DAN – raudoną/baltą juostuotus, arba juodus diržus. 9 – 10 DAN meistrai juosi raudonos spalvos diržais.


Lankančiųjų amžius: 7–12 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461