LVJC Dainavimo studija


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Muzika
Telefonas: +37052733333
El. pastas: centras@svjc.lt
Programa akredituota

Neformaliojo švietimo programoje dalyvaujantys vaikai lavins balsą ir klausą, įgaus taisyklingo kvėpavimo įgūdžius, ugdys ritmikos pojūtį, ansambliškumą, susipažins su muzikos teorijos elementais bei skirtingais muzikos stiliais, mokysis valdyti mikrofoną. Dainos ir šokio pagalba bus siekiama išreikšti vaiko individualumą, kūno lankstumą, ištvermę, kūrybiškumą, įgyti artistiškumo, pasitikėjimo savimi. Savo išmoktas dainų programas vaikai pristatys studijos koncertuose, miesto renginiuose. Vaikai turės galimybę dalyvauti šalyje ir užsienyje organizuojamuose projektuose, konkursuose, festivaliuose.

Individualiai ir grupėse įgytos žinios ir kūrybinių bandymų patirtis, leis į popmuzikos žanrą pažvelgti kitu rakursu (kitaip),  padės ugdyti naujus populiariosios muzikos suvokimo kriterijus, ugdant šias kompetencijas: meninę, socialinę, pažinimo, baimės nugalėjimo, komunikavimo bei sveikos gyvensenos.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Geriausias ugdytinių pažangos rodiklis, o tuo pačiu ir priemonė įvertinti pažangą yra vaikų dainavimas bei pasirodymai. Kiekvieno užsiėmimo metu vaiko dainavimas, jo dalyvavimas veikloje atskleidžia jo sugebėjimus, padeda apmąstyti savo veiklą ir sekti progresą. Kiekvieno užsiėmimo metu yra vykdomi aptariami individualiai su mokytoju arba grupėje. Sceniniai pasirodymai yra kaip priemonė analizuoti ne tik individualius vaiko pasiekimus, bet ir grupinį mokymąsi, elgesį, tobulėjimą, įvairias kompetencijas. Siekiant paskatinti vaikų pažangą ir motyvuoti mokytis, yra sudaromos sąlygos kiekvienam vaikui pasireikšti ten (pvz., dainuojant skirtingus muzikinius stilius, žanrus ir pan.), kur jam sekasi geriausiai ir tokiu būdu pajusti sėkmės „skonį“. Tai bus vykdoma kiekvieno užsiėmimo metu. Bet kartu tam pasitarnaus ir organizuojami vieši pasirodymai artimiesiems, draugams ir kitiems bendruomenės nariams. Be to, visiems programos dalyviams yra išduodami Lietuvos vaikų ir jaunimo centro programos baigimo pažymėjimai, paliudijantys, kokias bendrąsias ir dalykines kompetencijas vaikai ugdė programos metu.


Mokytojų kvalifikacija

Programos vadovė yra Lietuvos vaikų ir jaunimo centro neformaliojo švietimo mokytoja, turinti 27 metų darbo patirtį įgyvendinant neformaliojo vaikų švietimo veiklas, vedant dainavimo užsiėmimus: Loreta Stasytytė - Lietuvos muzikos akademijoje įgijo muzikos magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją. Muzikos ekspertė yra viena iš vaikų bei jaunimo kantri muzikos projekto „Kantri viltys“ organizatorių. Pop studijai „Re – Mi – Do” Loreta vadovauja jau 15 metų. Kartu su kolektyvu vadovė vienas po kito skina tiek šalies, tiek tarptautinius apdovanojimus. Jūratė Vanagienė – Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Muzikos magistro kavalifikacijos laipsnis, mokytojo profesijos kvalifikacija. Jaunųjų crotistų, choro „Versmė „ įkūrėja. Aušra Norvilaitė – Lietuvos muzikos ir teatro akademija, chorinis dirigavimas, menų muzikos bakalauras. Miuziklų „Gelmės stebuklas“, „Bjaurusis ančiukas“, autorė ir režisierė.


Mokytojų kvalifikacija

Programos vadovė yra Lietuvos vaikų ir jaunimo centro neformaliojo švietimo mokytoja, turinti 27 metų darbo patirtį įgyvendinant neformaliojo vaikų švietimo veiklas, vedant dainavimo užsiėmimus: Loreta Stasytytė - Lietuvos muzikos akademijoje įgijo muzikos magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją. Muzikos ekspertė yra viena iš vaikų bei jaunimo kantri muzikos projekto „Kantri viltys“ organizatorių. Pop studijai „Re – Mi – Do” Loreta vadovauja jau 15 metų. Kartu su kolektyvu vadovė vienas po kito skina tiek šalies, tiek tarptautinius apdovanojimus. Jūratė Vanagienė – Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Muzikos magistro kavalifikacijos laipsnis, mokytojo profesijos kvalifikacija. Jaunųjų crotistų, choro „Versmė „ įkūrėja. Aušra Norvilaitė – Lietuvos muzikos ir teatro akademija, chorinis dirigavimas, menų muzikos bakalauras. Miuziklų „Gelmės stebuklas“, „Bjaurusis ančiukas“, autorė ir režisierė.


Lankančiųjų amžius: 6–17 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461