Linksmasis anglų kalbos mokymasis


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Kalbos
Telefonas: 8 (5) 2670693
Kaina: 15.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa akredituota

Programos veiklas numatoma vykdyti nuo 2018m. spalio 1d. iki 2019m. gegužės 31 d.. Vaikų ir jaunimo dienos centro “Mūsų nameliai“ lankytojams (suformuotai 10 asmenų vaikų grupei) planuojama 2 val. trukmės užsiėmimai, vykdomi 1 kart per savaitę, viso 8 savaitinės valandos, 4 kartus per mėnesį. Programa vykdoma pasirinktomis savaitės dienomis, išskyrus šeštadienį-sekmadienį, bei švenčių dienas. Programos vykdymui naudojamos menines vaizdines, garsines priemones, esant galimybei organizuojant išvykas į gamtą ir kultūros/ugdymo institucijas, stiprins programos dalyvių- dienos centro socialiai remtinų vaikų ir paauglių meninius kūrybinius, saviraiškos ir užsienio kalbos gebėjimus. Programoje numatomi įvairūs interaktyvūs-meniniai, terapiniai, orientacinio pobūdžio, aktyvūs bei stalo žaidimai, skatinantys mokytis užsienio kalbos. Taip pat per užsienio šalių kino filmų žiūrėjimą, bus supažindinami su kitų šalių kultūra, apie kurią, turės galimybę pasidalinti grupelėse, aptarti kitos kultūros tradicijas, bei ugdyti kalbos įgūdžius.

  1. planuojamos ir išvykos į gamtą, kurių metu vaikai galės kūrybiškai susipažinti su aplinka, piešiant ir žaidžiant interaktyviai atvaizduoti ir išreikšti savo jausmus ir emocijas, bei stiprinti bendravimo įgūdžius. Pagal galimybes numatytos išvykos į kitas kultūros/ugdymo institucijas, kuriose bus supažindinami dalyviai su jų neformalia menine kūrybine veikla, bei kalbinėmis programomis. Programos dalyviams numatyti kūrybiniai užsiėmimai ir per muziką, kurių metu bus lavinami ir meniniai, ir kalbiniai įgūdžiai. Naudojamos įvairios meninės priemonės skatins vaikus kūrybiškumo, ir suteiks malonaus poilsio, bei atsipalaidavimo, gerins jų fizinę ir psichinę savijautą. Skatins dalyvius atrasti naujus mokymosi būdus ir juos aktyviai taikyti kasdienėje mokymosi aplinkoje.

Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

  1. kiekvieno programos susitikimo, programos dalyvis įvertins: savo pažangumą, gautų žinių naudingumą, užsiėmimo atitikimą dalyvio poreikiams (pasirinktą mokymosi metodiką).

 


Mokytojų kvalifikacija

  1. Aukštasis universitetinis (Tarptautinės komunikacijos magistro studijos anglų kalba); Išklausytas „Pedagoginių- psichologinių žinių kursas“4 metų patirtis savanoriaujant VO „Mūsų nameliai“ (vaikų laisvalaikio užimtumo organizavimas ir veiklų vykdymas); žinios ir įgūdžiai įgyti studijų laikotarpiu suteikia kompetencijas lavinti ir ugdyti vaikų kalbinius įgūdžius, visuomeninėje organizacijoje „Mūsų nameliai“ savanorystės laikotarpiu įgyta socialinių įgūdžių praktika dirbant su socialinės rizikos vaikais ir paaugliais suteikė specifinių ,praktinių bendravimo įgūdžių su šios socialinės grupės vaikais.

 


Mokytojų kvalifikacija

  1. Aukštasis universitetinis (Tarptautinės komunikacijos magistro studijos anglų kalba); Išklausytas „Pedagoginių- psichologinių žinių kursas“4 metų patirtis savanoriaujant VO „Mūsų nameliai“ (vaikų laisvalaikio užimtumo organizavimas ir veiklų vykdymas); žinios ir įgūdžiai įgyti studijų laikotarpiu suteikia kompetencijas lavinti ir ugdyti vaikų kalbinius įgūdžius, visuomeninėje organizacijoje „Mūsų nameliai“ savanorystės laikotarpiu įgyta socialinių įgūdžių praktika dirbant su socialinės rizikos vaikais ir paaugliais suteikė specifinių ,praktinių bendravimo įgūdžių su šios socialinės grupės vaikais.

 


Lektorius: Rita Venskūnienė
Lankančiųjų amžius: 7–15 m.