Linijiniai šokiai vaikams


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Šokis
Telefonas: +37065941487
Programa akredituota

Linijinių šokių programa skirta mokyklinio amžiaus vaikams susipažinti su Lotynų Amerikos, airiškais, graikiškais, country, funky, modern  stiliaus šokiais. Programos metu vaikai mokysis plastiškumo, jausti muziką, šokio pagrindų, formuoti laikyseną, stiprins fizinį pajėgumą o, taip pat, bus skatinama pritaikyti įgytą patirtį siekiant karjeros bei realizuoti socialinius ir kultūrinius poreikius.

Programoje numatomos veiklos: koordinacijos ir lankstumo, muzikalumo lavinimas, raumenų stiprinimo ir tempimo pratimai ant kilimėlių, pratimai salės viduryje ir eilėse, sukinių atlikimas,  klasikinio šokio,  charakterinio šokio, bei  gatvės stiliaus judesiai. Mokomi Lotynų Amerikos šokių pagrindai, šokių pastatymai, skatinama individuali ir grupinė  kūrybinė veikla. Dalyvaudami linijinių šokių varžybose Lietuvoje ir Europoje, mokysis nugalėti baimes, ugdysis valią, ryžtą, savarankiškumo. Dalyvaudami renginiuose ir kasdieninėje veikloje, dalyviai ugdysis ne tik šokio menui būdingas raiškos priemones, bet ir kitas svarbias gyvenimui kompetencijas.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Paskatinimai per kiekvieną užsiėmimą, vertinimai žodžiu kiekvienos pamokos pabaigoje, vertinamos ir įsivertinamos pastangos, individualios pažangos akcentavimas. Pokalbiai apie tolesnius tobulėjimo siekius. Ugdomieji paskatinimai kiekvienam vaikui, kad galėtų atsiskleisti, išsaugotų motyvaciją, norėtų tobulėti. Ugdytų savitą požiūrį į šokio meną.

Mokiniai skatinami atsivesti draugą - svečią į linijinių šokių pamoką. Mokinys turi progą parodyti savo pažangą ir žinias įvairių stilių šokiuose savo artimiausiems draugams.

Kiekvieno pusmečio pabaigoje, vykdomos atviros šokių pamokos tėvams.

Vaikai dalyvauja pasirodymuose scenoje ir linijinių šokių varžybose Vilniuje ir kituose mūsų šalies ir užsienio miestuose, vertinami prizais pagal savo gebėjimus.


Mokytojų kvalifikacija

Renata Janušonienė - choreografė-pedagogė, išsilavinimas aukštasis, KU menų fakultetas, choreografijos katedra ( 1996m ). Pedagoginis stažas nuo 1996m., vyresnioji šokių mokytoja, dirba šokių vadove Lietuvos vaikų ir jaunimo centre vaikų šokių ansamblyje „Ugnelė“,  Lietuvos kantri ir linijinių šokių asociacijos įkūrėja ir prezidentė. Kryptingai siekia tikslų, aktyviai ir kūrybingai dalyvauja mokymo veikloje, geba išklausyti ir suprasti mokinius.


Mokytojų kvalifikacija

Renata Janušonienė - choreografė-pedagogė, išsilavinimas aukštasis, KU menų fakultetas, choreografijos katedra ( 1996m ). Pedagoginis stažas nuo 1996m., vyresnioji šokių mokytoja, dirba šokių vadove Lietuvos vaikų ir jaunimo centre vaikų šokių ansamblyje „Ugnelė“,  Lietuvos kantri ir linijinių šokių asociacijos įkūrėja ir prezidentė. Kryptingai siekia tikslų, aktyviai ir kūrybingai dalyvauja mokymo veikloje, geba išklausyti ir suprasti mokinius.


Lankančiųjų amžius: 6–21 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461