Linijiniai šokiai


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Šokis
Telefonas: +37061519549
Kaina: 17.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 2.00 € mėnesiui
Programa akredituota

 Linijiniai šokiai- tai fiziškai aktyvi ir emociškai gerai nuteikianti veikla, padedanti visapusiškai tobulėti visuose vaiko augimo ir vystymosi etapuose.

         Linijinių šokių programa skirta įvairaus amžiaus, lyties, skirtingų gebėjimų vaikams ir jaunimui, norintiems šokti  po vieną (čia nereikia poros), išmokti įvairių šokių stilių  (polka, ča-ča, salsa, tvistas, kantri, bačata, fanki...) technikos pagrindų bei įgyti kitų esminių kompetencijų.

         Pagrindinė ugdymo programos priemonė- grupiniai užsiėmimai. Jie vyks 2 kartus per savaitę skirtingose amžiaus grupėse ( 6-8m., 9-11m., 12-15m. ir 16-19m.). Amžiaus grupėse dalyviai skirstomi į pradedančiųjų ir pažengusiųjų lygius.

         Linijinių šokių užsiėmimų metu dalyvius ne tik mokysime įvairių šokių stilių žingsnelių, choreografinių junginių, bet  taip pat ypatingą dėmesys skirsime  grakščiai laikysenai, judesio kultūrai bei saugiai ir kūrybingai emocinei aplinkai. Tenkinant vaikų įgimtą poreikį judėti ir bendrauti, jie mokysis, kurs, stebės, analizuos tiek individualiai, tiek ir komandose. Taip vaikai ugdysis kūrybiškumą, gebėjimą bendradarbiauti, suprasti ir gerbti kitus,  patirs saviraiškos per šokį ir bendravimo komandoje džiaugsmą. Programos eigoje  dalyviai bus skatinami įsijungti į bendruomenės kultūrinį gyvenimą: kurti šokių pasirodymus  bei dalyvauti pačių ar kitų įstaigų, organizacijų rengiamuose koncertuose, festivaliuose, kalendorinių švenčių renginiuose. 


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Dalyviams bus sudaroma emociškai pozityvi ir saugi aplinka, skatinanti atsiskleisti jų kūrybingumui, bendravimui ir saviraiškai. Užsiėmimo metu bus daug formuojamojo vertinimo, vadovas stebės mokinių veiklas, teiks savo pastebėjimus, išskirs teigiamus dalykus ir rekomenduos tobulinimo galimybes. Taip pat dalyviai tarpusavyje bus raginami paskatinti vienas kitą, patarti, padėti. Išmokę vieno šokio žanro, jie stebės, į(si)vertins ir analizuos gebėjimą šokti pavieniui ir grupėje, perteikiant to žanro ypatumus bei estetines šokio savybes. Tarpinė dalyvių  įsivertinimo forma – pasirinkto šokių žanro pasirodymų rengimas ir pristatymas bendruomenei. Talentingiausių dalyvių gabumus plėtosime dalyvaujant Lietuvos kantri ir linijinių šokių reitinginėse varžybose, šokių konkursuose. Programos eigoje (po kūrybinių darbų pristatymų, pasirodymų, varžybų...) ir pabaigoje bus naudojamas apibendrinamasis vertinimas, kurio metu savo refleksijose dalyviai aptars veiklos rezultatus, asmeninius pasiekimus bei patirtą naudą, išsakys kokias naujas žinias ir supratimą įgijo, kolektyviai rengs veiklos pristatymo stendą. Informacija apie veiklą, dalyvavimą renginiuose bei pasiekimus bus pateikiama programos vykdytojo, mokyklos ir bendruomenės socialiniuose tinklalapiuose.


Mokytojų kvalifikacija

Linijinių šokių būrelį ves Diana Petkuvienė- sporto trenerė, turinti 18 metų pedagoginio darbo su įvairaus amžiaus vaikais bei 10 metų įvairiapusės veiklos linijinių šokių srityje patirtį, nuolat organizuojanti šokių bei sveikatingumo renginius ir kviečianti į aktyvias bei smagias veiklas įsijungti vaikus, jaunimą ir suaugusiuosius.


Mokytojų kvalifikacija

Linijinių šokių būrelį ves Diana Petkuvienė- sporto trenerė, turinti 18 metų pedagoginio darbo su įvairaus amžiaus vaikais bei 10 metų įvairiapusės veiklos linijinių šokių srityje patirtį, nuolat organizuojanti šokių bei sveikatingumo renginius ir kviečianti į aktyvias bei smagias veiklas įsijungti vaikus, jaunimą ir suaugusiuosius.


Lankančiųjų amžius: 6–19 m.
Viso vietų: 50

Užsiėmimų tvarkaraščiai skelbiami tinklalapyje: www.didance.lt