Linijiniai šokiai


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Šokis
Telefonas: +37061519549
Programa akredituota

         Linijiniai šokiai- tai fiziškai aktyvi ir emociškai gerai nuteikianti veikla, padedanti visapusiškai tobulėti visuose vaiko augimo ir vystymosi etapuose.

         Linijinių šokių programa skirta įvairaus amžiaus, lyties, skirtingų gebėjimų vaikams ir jaunimui, norintiems šokti  po vieną (čia nereikia poros), išmokti įvairių šokių stilių  (polka, ča-ča, salsa, tvistas, kantri, bačata, fanki, modern ...) technikos pagrindų bei įgyti kitų esminių kompetencijų.

         Pagrindinė ugdymo programos priemonė- grupiniai užsiėmimai. Jie vyks 2 kartus per savaitę skirtingose amžiaus grupėse ( 6-8m., 9-11m., 12-15m. ir 16-19m.). Amžiaus grupėse dalyviai gali būti skirstomi į pradedančiųjų ir pažengusiųjų lygius.

         Linijinių šokių užsiėmimų metu dalyvius ne tik mokysime įvairių šokių stilių žingsnelių, choreografinių junginių, bet taip pat ypatingą dėmesys skirsime grakščiai laikysenai, judesio kultūrai bei saugiai ir kūrybingai emocinei aplinkai. Tenkinant vaikų įgimtą poreikį judėti ir bendrauti, jie mokysis, kurs, stebės, analizuos tiek individualiai, tiek ir grupėse. Taip vaikai ugdysis kūrybiškumą, gebėjimą bendradarbiauti, suprasti ir gerbti kitus,  patirs saviraiškos per šokį ir bendravimo komandoje džiaugsmą. Programos eigoje  dalyviai bus skatinami įsijungti į bendruomenės kultūrinį gyvenimą: kurti šokių pasirodymus  bei dalyvauti pačių ar kitų įstaigų, organizacijų rengiamuose koncertuose, festivaliuose, kalendorinių švenčių renginiuose.  Tai puiki galimybė pasidžiaugti savo rezultatais, įgyti sceninės patirties, nugalėti viešumo baimę, ugdyti atsakomybės už save ir už kolektyvą jausmą, stiprinti savarankiškumą bei pasitikėjimą savimi. Visa tai pravers ne tik grįžus į klases, bet ir asmeniniame gyvenime. Baigę programą dalyviai turės gilesnį supratimą šokio srityje, mokės keletą (priklausomai nuo amžiaus grupės) skirtingų stilių šokių, kuriuos pagal poreikius galės pritaikyti savo kasdieninėje veikloje (teminėse vakaronėse, gimtadieniuose, šeimos šventėse). Taip į prasmingą laisvalaikio veiklą bus įtraukiama vis daugiau bendraamžių, draugų, šeimos narių. Programos eigoje numatyta išvykos į festivalius, konkursus, susitikimai su kitų šokių klubų vaikais, dalyvavimas Lietuvos kantri ir linijinių šokių reitinginėse varžybose. Informacija apie dalyvių veiklą bei pasiekimus bus sistemingai pateikiama programos vykdytojo, mokyklos ir bendruomenės socialiniuose tinklalapiuose.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Dalyviams bus sudaroma emociškai pozityvi ir saugi aplinka, skatinanti atsiskleisti jų kūrybingumui, bendravimui ir saviraiškai. Užsiėmimo metu bus daug formuojamojo vertinimo, vadovas stebės mokinių veiklas, teiks savo pastebėjimus, išskirs teigiamus dalykus ir rekomenduos tobulinimo galimybes. Taip pat dalyviai tarpusavyje bus raginami paskatinti vienas kitą, patarti, padėti. Išmokę vieno šokio žanro, jie stebės, į(si)vertins ir analizuos gebėjimą šokti pavieniui ir grupėje, perteikiant to žanro ypatumus bei estetines šokio savybes. Tarpinė dalyvių  įsivertinimo forma – pasirinkto šokių žanro pasirodymų rengimas ir pristatymas bendruomenei. Talentingiausių dalyvių gabumus plėtosime dalyvaujant Lietuvos kantri ir linijinių šokių reitinginėse varžybose, šokių konkursuose. Programos eigoje (po kūrybinių darbų pristatymų, pasirodymų, varžybų...) ir pabaigoje bus naudojamas apibendrinamasis vertinimas, kurio metu savo refleksijose dalyviai aptars veiklos rezultatus, asmeninius pasiekimus bei patirtą naudą, išsakys kokias naujas žinias ir supratimą įgijo, kolektyviai rengs veiklos pristatymo stendą. Informacija apie veiklą, dalyvavimą renginiuose bei pasiekimus bus pateikiama programos vykdytojo, mokyklos ir bendruomenės socialiniuose tinklalapiuose.


Lankančiųjų amžius: 6–19 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461