Lindy Hop šokių pamoka


Programa galiojo iki: 2016-04-09
Veiklos tipas: Renginys
Veiklos sritis ir rūšis: Šokis
Telefonas: +370526 85845
Programa neakredituota

2016 balandžio 8d. 19:00 val.

Moki, nemoki

Šoki, nešoki

Su Saule ir Zorian vis tiek bus gerai!

 

Pamoka jau bandžiusiems rockstepą ir stepą

Atsineškit šokių batelius :)

https://www.facebook.com/events/1987602274797580/


Lankančiųjų amžius: 14–29 m.