Lietuvių kalbos studija


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Kalbos
Telefonas: 852457960
Programa akredituota

Programa skirta kitataučiams mokiniams, siekiant juos sudominti lietuvių kalbos mokymusi. Mokant bus naudojami netradiciniai mokymo metodai:žaidimai, dainelės, filmukai, kryžiažodžiai, IT programos. Bendraudami tarpusavyje, žaisdami įvairius žaidimus, diskutuodami ir komunikuodami, analizuodami įvairias temas programos dalyviai tobulins socialinius įgūdžius, lavins kritinį mąstymą, plės pasaulėžiūrą, mokysis bendravimo kultūros. Lietuvių kalbos studijos nariai ne tik gilins mokėjimo mokytis kompetencijas, bet ir suvoks lietuvių kalbos vartojimo svarbą kasdieniniame gyvenime.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Programos pradžioje ir pabaigoje mokiniai atliks projektinį darbą, kuris atlieps jų gebėjimus komunikuoti programos temomis. Užsiėmimo metu bus skatinami už aktyvumą. Kiekvieno mėnesio pabaigoje vyks didžiausią pažangą padariusio nario rinkimai. Programos pabaigoje dalyviams bus įteikti diplomai.


Lankančiųjų amžius: 6–17 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461