Lietuvių kalbos studija


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Kalbos
Telefonas: +37052457441
Kaina: 15.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa akredituota

Programa skirta kitataučiams mokiniams, siekiant juos sudominti lietuvių kalbos mokymusi. Mokymui bus naudojami netradiciniai mokymo metodai tokie kaip žaidimai, dainelės, filmukai, kryžiažodžiai, IT programos. Programos dalyviai leis laisvalaikį, mokysis bendravimo kultūros. Lietuvių kalbos studijos nariai pagilins mokėjimo mokytis kompetencijas bei suvoks lietuvių kalbos panaudojimo svarbą kasdieniniame gyvenime


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Programos pradžioje ir pabaigoje mokiniai atliks projektinį darbą, kuris atlieps jų gebėjimus komunikuoti programos temomis. Užsiėmimo metu bus skatinami už aktyvumą. Kiekvieno mėnesio pabaigoje vyks didžiausią pažangą padariusio nario rinkimai. Programos pabaigoje dalyviams bus įteikti diplomai.


Mokytojų kvalifikacija

Inga Orencaitė, išsilavinimas aukštasis universitetinis, pedagoginio darbo stažas 18 metų. Kūrybinga, pozityviai bendraujanti, nuolat besimokanti. Domiuosi kalbos mokymo naujovėmis, netradicinių mokymo metodų efektyvumu.

Kompetencijos – asmeninės, socialinės, pažinimo, komunikavimo


Mokytojų kvalifikacija

Inga Orencaitė, išsilavinimas aukštasis universitetinis, pedagoginio darbo stažas 18 metų. Kūrybinga, pozityviai bendraujanti, nuolat besimokanti. Domiuosi kalbos mokymo naujovėmis, netradicinių mokymo metodų efektyvumu.

Kompetencijos – asmeninės, socialinės, pažinimo, komunikavimo


Lektorius: Joana Žvikevičienė
Lankančiųjų amžius: 6–17 m.