Lietuvių kalbos studija


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Kalbos
Telefonas: +37052457441
Programa akredituota

Programa skirta kitataučiams mokiniams, siekiant juos sudominti lietuvių kalbos mokymusi. Mokymui bus naudojami netradiciniai mokymo metodai tokie kaip žaidimai, dainelės, filmukai, kryžiažodžiai, IT programos. Programos dalyviai leis laisvalaikį, mokysis bendravimo kultūros. Lietuvių kalbos studijos nariai pagilins mokėjimo mokytis kompetencijas bei suvoks lietuvių kalbos panaudojimo svarbą kasdieniniame gyvenime


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Programos pradžioje ir pabaigoje mokiniai atliks projektinį darbą, kuris atlieps jų gebėjimus komunikuoti programos temomis. Užsiėmimo metu bus skatinami už aktyvumą. Kiekvieno mėnesio pabaigoje vyks didžiausią pažangą padariusio nario rinkimai. Programos pabaigoje dalyviams bus įteikti diplomai.


Lankančiųjų amžius: 6–17 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461