Lietuvių kalba „Gudručiai“


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Kalbos
Telefonas: 852443773
Programa akredituota

Programos uždaviniai: 1. Išmokyti lietuvių kalbos pagrindų. 2. Gebėti skaityti, rašyti, kalbėti lietuvių kalba. Veiklos priemonės: 1. Paskaitos, praktiniai užsiėmimai. 2. Darbas su vaizdinėmis ir garsinėmis priemonėmis. 3. Diskusijos. 4. Žaidimai. 5. Meniniai renginiai. Laukiami rezultatai: 1. Įgyti kalbiniai gebėjimai suteiks vaikams galimybes aiškiai formuoti ir sklandžiai reikšti mintis rišliais sakiniais, nesivaržant užmegzti ryšį ir palaikyti pokalbį. 2. Programos dalyviai susipažins su lietuvių kalbos struktūromis, susiformuos jų kalbėjimo, klausymo, skaitymo ir rašymo pagrindiniai gebėjimai. 3. Vaikai bręs, kaip asmenybės, gebės sėkmingai bendrauti, mokytis, veikti įvairiuose socialiniuose ir kultūrinėse situacijose, pasitikės savimi, supras ir valdys informaciją lietuvių kalba.


Lankančiųjų amžius: 7–12 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461