Lietuvių etninė kultūra


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Etnokultūra
Telefonas: +37065097332
El. pastas: irstra@gmail.com
Programa akredituota

Vaikai mokomi pažinti tradicinę kultūrą, liaudies papročius, muzikinį folklorą. Dalyvavimas kalendoriaus šventėse, folkloro festivaliuose, koncertuose, vakaronėse, kituose renginiuose padeda lavinti atlikėjiškus įgūdžius, formuoja teigiamą santykį su tautos kultūriniu paveldu. Per liaudies meną atveriamas turtingas sociakultūrinių prasmių ir vertybių pasaulis. Mokiniai mokomi dainuoti liaudies dainas, šokti folklorinius šokius, groti tradiciniais instrumentais. Stiprinami socialiniai įgūdžiai.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Vaikų vertinimas neformalus. Tai žodiniai paskatinimai, pagyrimai. Vaikai turės galimybę dalyvauti viešuose renginiuose, vėliau bus aptariamos patirtos emocijos, įspūdžiai, įgytos žinios. Bus aktyviai bendraujama su ugdytinių tėvais, siekiant gauti grįžtamąją informaciją.


Mokytojų kvalifikacija

Mokytoja Irena Strazdienė, aukštasis pedagoginis išsilavinimas, 32 metai pedagoginio darbo stažas, 27 metų patirtis vadovaujant vaikų folkloro kolektyvams, iš jų 17 metų vadovaujant  pačios suburtam Vilniaus vaikų ir jaunuolių folkloro ansambliui „Reketukas“. Šis kolektyvas 2011 m. laimėjo nominaciją „Aukso paukštė“ ir buvo pripažintas geriausiu Lietuvos vaikų folkloro ansambliu.


Mokytojų kvalifikacija

Mokytoja Irena Strazdienė, aukštasis pedagoginis išsilavinimas, 32 metai pedagoginio darbo stažas, 27 metų patirtis vadovaujant vaikų folkloro kolektyvams, iš jų 17 metų vadovaujant  pačios suburtam Vilniaus vaikų ir jaunuolių folkloro ansambliui „Reketukas“. Šis kolektyvas 2011 m. laimėjo nominaciją „Aukso paukštė“ ir buvo pripažintas geriausiu Lietuvos vaikų folkloro ansambliu.


Lankančiųjų amžius: 6–19 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461