Ledo ritulio ugdymo programa


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Sportas
Telefonas: +37065048772
Kaina: 73.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 73.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Sostinės ledo ritulio akademija siekdama ugdyti sportuojančius vaikus visapusiškai, - lavina ne tik ledo ritulio žaidimo įgūdžius, bet vykdo ir psichologinių kompetencijų lavinimo užsiėmimus, ir fizinio parengtumo pratybas. Siekiama ugdyti sportinį charakterį kuris leistų, save realizuoti ne tik žaidimų aikštelėje, bet pasitarnautų ir gyvenimiškose situacijose. Užsiėmimuose sportininkai mokomi išsikelti tikslus ir drąsiai jų siekti, pamatyti ryšį tarp pastangų ir pasiekimų, planuoti laiką, geriau sutelkti dėmesį, tvarkytis su treniruočių bei varžybų keliamais iššūkiais, dirbti komandoje. bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais bei treneriais.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Ledo ritulio ugdymo programos veritnimo kriterijai yra keli, kurie leidžia įvertinti kiekvieno vaiko gebėjimus individualiai. Tai yra gebėjimas tinkamai atlikti čiuožimo judesius, juos analizuoti; gebėjimas dalyvauti kontrolinėse pratybose ar varžybose, bei pasiekto rezultato įvertinimas; komunikavimas ir bendradarbiavimas grupėse, atliekant užduotis. Pasiekimai ir kompetencijos fiksuojamos varžybų, pratybų protokoluose. Teorinių paskaitų veritnimas yra atliekams testų pagalba.


Mokytojų kvalifikacija

Ledo ritulio ugdumo programos mokytojų kompetencija yra atitinkanti vaikų ledo ritulio mokymo reikalavimus. Daugelis mokytojų turi aukštąjį sporto išsilavinimą. Kita dalis trenerių-sporto mokytojų turi Kūno kultūros ir sporto departamento išduotus leidimus dirbti trenerio-sporto mokytojo darbą. Visi mokytojai yra išklausę ne vieną kvalifikacijos kėlimo seminarą, dalyvavę tarptautinėse konferencijose, įgyję specifinių kompetencijų, kaip bendrauti su mažais vaikais, kaip mokyti juos.


Mokytojų kvalifikacija

Ledo ritulio ugdumo programos mokytojų kompetencija yra atitinkanti vaikų ledo ritulio mokymo reikalavimus. Daugelis mokytojų turi aukštąjį sporto išsilavinimą. Kita dalis trenerių-sporto mokytojų turi Kūno kultūros ir sporto departamento išduotus leidimus dirbti trenerio-sporto mokytojo darbą. Visi mokytojai yra išklausę ne vieną kvalifikacijos kėlimo seminarą, dalyvavę tarptautinėse konferencijose, įgyję specifinių kompetencijų, kaip bendrauti su mažais vaikais, kaip mokyti juos.


Lankančiųjų amžius: 6–18 m.
Viso vietų: 180