Ledo ritulininkų rengimas


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Sportas
Telefonas: +37065062484
Programa akredituota

Ledo ritulys-greita ir dinamiška  sporto šaka, į kurios užsiėmimus priimami berniukai ir mergaitės nuo 5 metų. Ledo ritulio mokykloje vaikai mokomi čiuožimo technikos, ledo ritulio žaidimo technikos, tobulinamas bendras fizinis pasirengimas. Vaikai išmoksta bendrauti ir dirbti kolektyve, siekti tikslų, didinti asmenines kompetencijas.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Treneriai atsižvelgia į vaiko asmenybės poreikius, skatina teigiamas mokymosi emocijas, kelia aiškius ir prasmingus tikslus, sudomina treniruočių turiniu, aktyviai įtraukia vaikus į ugdymo procesą, akcentuoja konstruktyvųjį grįžtamąjį ryšį. Mokiniai skatinami prisiimti atsakomybę už savo mokymąsi, ugdytis savarankiško mokymosi gebėjimus.

Treneriai paruošia vaikams specialų klausimyną, kurio pagalba išsiaiškina, ką mokiniai mano apie savo pasiekimus, kaip vaikas jaučiasi treniruotės metu, kaip vertina atmosferą komandoje?

Prašo įsivertinti: kas pasisekė, o ką galima būtų daryti kitaip? Ko išmokai? Kaip gali paaiškinti kitiems tai, ką pats supranti rungtyniaudamas? Kas buvo sudėtinga ir kodėl? Kaip galėtum pagerinti savo žaidimo rezultatus?

Treneris stebi pokyčius, analizuoja ir individualiai pakomentuoja vaikams padarytas pažangas.

Labai svarbu, kad vaikas kolektyve jaustųsi saugus ir gerbiamas.

 


Mokytojų kvalifikacija

Šią programą vykdo Vilniaus ledo ritulio mokyklos „Geležinis vilkas“ direktorius ir vyr. treneris Andrejus Jadkauskas. Išsilavinimas – aukštasis. 2001 m baigė Lietuvos Kūno kultūros Akademiją, įgijo Edukologijos bakalauro laipsnį ir kūno kultūros mokytojo kvalifikaciją.

Andrejus Jadkauskas sukaupė ilgametį patirtį rengdamas jaunuosius ledo ritulininkus: 10 metų žaidė Elektrėnų „Energija“ komandoje ir Lietuvos vyrų ledo ritulio rinktinėje. 1993 m. tapo Ledo ritulio B grupės Pasaulio čempionu. Nuo 1999 m. sėkmingai treniruoja jaunuosius ledo ritulininkus. 2012 m. jam suteikta Nacionalinio sporto trenerio kategorija, nuo 2011 m. treniruoja Jaunių (U-18) ir Jaunimo (U-20) ledo ritulio rinktines.

Pagrindinės kompetencijos: 

Socialinė kompetencija – moko vaikus priimti ir gerbti save kaip asmenybę, suvokti save kaip bendruomenės narį, pripažinti ir gerbti kitų žmonių teises, poreikius ir įsitikinimus, padėti kitiems ir pačiam priimti pagalbą, siekti aukštesnių rezultatų, tikėti sėkme.

Komunikavimo kompetencija – gebėjimas perteikti savo žinias ir patirtį kitiems, išklausyti ir išsakyti mintis.

Iniciatyvumo kompetencija – plėsti akiratį, aktyviai domėtis naujovėmis, susijusiomis su šia sporto šaka.

Gebėjimas iškelti ilgalaikius tikslus ir numatyti rezultatą.


Mokytojų kvalifikacija

Šią programą vykdo Vilniaus ledo ritulio mokyklos „Geležinis vilkas“ direktorius ir vyr. treneris Andrejus Jadkauskas. Išsilavinimas – aukštasis. 2001 m baigė Lietuvos Kūno kultūros Akademiją, įgijo Edukologijos bakalauro laipsnį ir kūno kultūros mokytojo kvalifikaciją.

Andrejus Jadkauskas sukaupė ilgametį patirtį rengdamas jaunuosius ledo ritulininkus: 10 metų žaidė Elektrėnų „Energija“ komandoje ir Lietuvos vyrų ledo ritulio rinktinėje. 1993 m. tapo Ledo ritulio B grupės Pasaulio čempionu. Nuo 1999 m. sėkmingai treniruoja jaunuosius ledo ritulininkus. 2012 m. jam suteikta Nacionalinio sporto trenerio kategorija, nuo 2011 m. treniruoja Jaunių (U-18) ir Jaunimo (U-20) ledo ritulio rinktines.

Pagrindinės kompetencijos: 

Socialinė kompetencija – moko vaikus priimti ir gerbti save kaip asmenybę, suvokti save kaip bendruomenės narį, pripažinti ir gerbti kitų žmonių teises, poreikius ir įsitikinimus, padėti kitiems ir pačiam priimti pagalbą, siekti aukštesnių rezultatų, tikėti sėkme.

Komunikavimo kompetencija – gebėjimas perteikti savo žinias ir patirtį kitiems, išklausyti ir išsakyti mintis.

Iniciatyvumo kompetencija – plėsti akiratį, aktyviai domėtis naujovėmis, susijusiomis su šia sporto šaka.

Gebėjimas iškelti ilgalaikius tikslus ir numatyti rezultatą.


Lankančiųjų amžius: 6–16 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461