Laivų modeliavimo būrelio programa pažengusiems


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Techninė kūryba
Telefonas: +37052766578
El. pastas: info@lmnsc.lt
Programa neakredituota

Laivų modeliavimas – laivų modelių projektavimas ir gaminimas – yra pirmoji būsimųjų jūreivių, upeivių ir laivų statytojų mokykla. Būdai, metodai ir techninės priemonės, taikomos laivų modeliavime, padeda skiepyti būrelio nariams darbo įgūdžius, naudingus bet kurios profesijos žmogui, leidžia įgyti mokiniams įvairių gebėjimų, padeda pagilinti ir geriau įsisavinti žinias gautas fizikos, matematikos, braižymo pamokose, išmoko gautas žinias taikyti praktikoje, skatina jų mokymosi motyvaciją, kryptingą profesijos pasirinkimą.

Antraisiais darbo metais būreliai sudaromi iš VII–IX klasių mokinių, lankiusių pirmųjų darbo metų būrelį. Mokiniai yra supažindinami su pagrindiniais šalies laivyno raidos etapais, plečia ir gilina laivų plaukiojimo, statybos ir valdymo fizikinių pagrindų žinias, išmoksta gaminti paprasčiausius radijo bangomis valdomus laivų modelius-kopijas arba modelius, skirtus lenktynėms. Dalyvauja šalies ir tarptautinėse varžybose.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Žodinis skatinimas, dalyvavimas renginiuose, konkursuose, parodose.


Mokytojų kvalifikacija

2003–2007 m. VGTU Antano Gustaičio aviacijos institutas, aviacinės mechanikos specialybės bakalauro laipsnis.

Nuo 2003 m. iki dabar Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro neformaliojo vaikų švietimo mokytojas

Nuo 2007 m. iki dabar Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Mokslinio ir techninio ugdymo skyriaus metodininkas

2006 m. Išklausytas pedagoginių-psichologinių  žinių kursas (120 val.), kursų baigimo pažymėjimo nr. 001074

2013 m. Išklausyti ir baigti „Specialiosios pedagogikos ir specialiosios pedagogikos kursai“ (60 akad. val.), pažymėjimo nr. 005923

2013 m. Suteikta neformaliojo švietimo mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija


Mokytojų kvalifikacija

2003–2007 m. VGTU Antano Gustaičio aviacijos institutas, aviacinės mechanikos specialybės bakalauro laipsnis.

Nuo 2003 m. iki dabar Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro neformaliojo vaikų švietimo mokytojas

Nuo 2007 m. iki dabar Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Mokslinio ir techninio ugdymo skyriaus metodininkas

2006 m. Išklausytas pedagoginių-psichologinių  žinių kursas (120 val.), kursų baigimo pažymėjimo nr. 001074

2013 m. Išklausyti ir baigti „Specialiosios pedagogikos ir specialiosios pedagogikos kursai“ (60 akad. val.), pažymėjimo nr. 005923

2013 m. Suteikta neformaliojo švietimo mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija


Lankančiųjų amžius: 12–16 m.