Laivų modeliavimo būrelio programa


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Techninė kūryba
Telefonas: +37052766578
El. pastas: info@lmnsc.lt
Kaina: 25.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 10.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Laivų modeliavimas – laivų modelių projektavimas ir gaminimas – yra pirmoji būsimųjų jūreivių, upeivių ir laivų statytojų mokykla. Būdai, metodai ir techninės priemonės, taikomos laivų modeliavime, padeda skiepyti būrelio nariams darbo įgūdžius, naudingus bet kurios profesijos žmogui, leidžia įgyti mokiniams įvairių gebėjimų, padeda pagilinti ir geriau įsisavinti žinias, gautas fizikos, matematikos, braižymo pamokose, išmoko gautas žinias taikyti praktikoje, skatina jų mokymosi motyvaciją, kryptingą profesijos pasirinkimą.

Į laivų modeliuotojų būrelį priimami V–XI klasių mokiniai, kuriems suteikiamos laivų sta­tybos, jūreivystės istorijos žinios, jie bendrais bruožais supažin­dinami su fizikiniais laivų plaukiojimo pagrindais, su laivų konstruk­cijos ir veikimo principais. Užsiėmimų metu ugdomi prigimtiniai vaiko techninės kūrybos gebėjimai. Mokiniai supažindinami su paprasčiausių laivų modelių konstrukcijos ir veikimo principais, panaudojamu medžiagų savybėmis, įvairiais įrankiais, modeliavimo ir konstravimo pagrindais. Mokiniai išmoksta gaminti ir paleisti pa­prasčiausius plaukiojančius modelius, varomus gumos ir elektros varikliais, jachtų modelius. Dalyvauja varžybose.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Žodinis skatinimas, dalyvavimas renginiuose, konkursuose, parodose


Mokytojų kvalifikacija

2003–2007 m. VGTU Antano Gustaičio aviacijos institutas, aviacinės mechanikos specialybės bakalauro laipsnis.

Nuo 2003 m. iki dabar Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro neformaliojo vaikų švietimo mokytojas

Nuo 2007 m. iki dabar Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Mokslinio ir techninio ugdymo skyriaus metodininkas

2006 m. Išklausytas pedagoginių-psichologinių žinių kursas (120 val.), kursų baigimo pažymėjimo nr. 001074

2013 m. Išklausyti ir baigti „Specialiosios pedagogikos ir specialiosios pedagogikos kursai“ (60 akad. val.), pažymėjimo nr. 005923

2013 m. Suteikta neformaliojo švietimo mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija


Mokytojų kvalifikacija

2003–2007 m. VGTU Antano Gustaičio aviacijos institutas, aviacinės mechanikos specialybės bakalauro laipsnis.

Nuo 2003 m. iki dabar Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro neformaliojo vaikų švietimo mokytojas

Nuo 2007 m. iki dabar Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Mokslinio ir techninio ugdymo skyriaus metodininkas

2006 m. Išklausytas pedagoginių-psichologinių žinių kursas (120 val.), kursų baigimo pažymėjimo nr. 001074

2013 m. Išklausyti ir baigti „Specialiosios pedagogikos ir specialiosios pedagogikos kursai“ (60 akad. val.), pažymėjimo nr. 005923

2013 m. Suteikta neformaliojo švietimo mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija


Lankančiųjų amžius: 11–19 m.
Viso vietų: 15