Laisvasis piešimas kaip savivertės kėlimo priemonė


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Dailė
Telefonas: 852104134
El. pastas: Sn713@hotmail.com
Kaina: 15.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Programa skirta socialinę atskirtį patiriantiems vaikams ir paaugliams.

Dailė kaip terapijos įrankis yra diskusijų, analizės ir savęs vertinimo ašis. Dailės procesas – kūrybinis procesas. Piešdamas kiekvienas gali išreikšti save. Taigi procesą galimą taikyti emocinei iškrovai, psichologiniam stabilumui pasiekti, savianalizei bei savivertei kelti. Piešdamas žmogus užmezga dialogą su savimi, atsiskleidžia. Piešimas veikia kaip savęs pažinimo priemonė.

Dailė kaip komunikacijos priemonė padeda bendrauti, be žodžių perteikia informaciją, ypač kai verbalinis bendravimas su žmogumi yra apsunkintas ar visai neįmanomas.

Dailės terapija panaudojama kaip psichinės harmonizacijos priemonė arba žmogaus ugdymui (švietime), kaip socialinių konfliktų sprendimo kelias ar kitais tikslais. Per dailę išreiškiami jausmai, mintys ir poreikiai. Dailės kaip terapijos panaudojimas savigarbai stiprinti grindžiamas prielaida, kad kūrybinis procesas gali būti priemonė išspręsti savo emocinius konfliktus, ugdyti savitvardą ir skatinti asmeninį augimą. Dėmesys vidiniam gyvenimui, vidiniams procesams žmoguje. Galima įvardinti įtampą, atsiradusią iš  nepatenkintų socialinių poreikių, suprasti patį poreikį. Dailės terapija ugdo asmenybės individualumą ir laisvumą. Būrelio metu bus taikoma laisvojo piešimo metodika, pokalbiai, agapė,  organizuojamos parodos bei bendri renginiai su tėvais.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Motyvacija bus skatinama sukuriant sveikatą tausojančią aplinką, organizuojant laisvą, saviraišką skatinantį procesą. Vaikų elgesio pasikeitimas, savęs analizavimas ir išvadų darymas bus pats geriausias pasiekimas. Vertinimas bus atliekamas remiantis Asmenybės ugdymo institutas ,,Rafaelis” parengta metodika.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas, pradinių klasių mokytoja, 16 metų darbo patirtis su romų bendruomenės vaikais,

 • 2003 m.- Programos “Rafaelis” seminarų ciklas ,,Darbas su rizikos grupei priklausančiais vaikais ir jų šeimomis“ -                      dailės terapijos taikymas socialiniame darbe“.
 1. 01 22    LVJC. Seminaras ,,Aktyvieji ugdymo metodai“.
 2. 11 08    LVJC. Seminaras ,,Vaiko protinių gebėjimų ugdymas“,
 3. 11 08    LVJC. Seminaras ,,Konfliktinės situacijos: kaip padėti vaikui atpažinti ir suvaldyti savo jausmus“
 4. 04 04    LVJC. Seminaras ,,Kaip atskleisti vaiko gebėjimus“
 5. 02 27  VšĮ ,, Psichologinio konsultavimo grupės ir Jaunimo karjeros centro“ seminaras ,,VAIKO PIEŠINYS – LAIŠKAS MAN“,
 6. 04 15  Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro kvalifikacijos tobulinimo seminaras ,,Kūrybiškumo ugdymas: tarp mito ir realybės“

2016 10 21    Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro kvalifikacijos tobulinimo paskaita ,,Lietuvos daugiakultūrinis paveldas - neįtikėtinų modernių naratyvų galimybė“


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas, pradinių klasių mokytoja, 16 metų darbo patirtis su romų bendruomenės vaikais,

 • 2003 m.- Programos “Rafaelis” seminarų ciklas ,,Darbas su rizikos grupei priklausančiais vaikais ir jų šeimomis“ -                      dailės terapijos taikymas socialiniame darbe“.
 1. 01 22    LVJC. Seminaras ,,Aktyvieji ugdymo metodai“.
 2. 11 08    LVJC. Seminaras ,,Vaiko protinių gebėjimų ugdymas“,
 3. 11 08    LVJC. Seminaras ,,Konfliktinės situacijos: kaip padėti vaikui atpažinti ir suvaldyti savo jausmus“
 4. 04 04    LVJC. Seminaras ,,Kaip atskleisti vaiko gebėjimus“
 5. 02 27  VšĮ ,, Psichologinio konsultavimo grupės ir Jaunimo karjeros centro“ seminaras ,,VAIKO PIEŠINYS – LAIŠKAS MAN“,
 6. 04 15  Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro kvalifikacijos tobulinimo seminaras ,,Kūrybiškumo ugdymas: tarp mito ir realybės“

2016 10 21    Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro kvalifikacijos tobulinimo paskaita ,,Lietuvos daugiakultūrinis paveldas - neįtikėtinų modernių naratyvų galimybė“


Lankančiųjų amžius: 6–14 m.
Viso vietų: 20