Laisvasis piešimas kaip savivertės kėlimo priemonė


Programa galiojo iki: 2017-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Dailė
Telefonas: 852104134
El. pastas: Sn713@hotmail.com
Kaina: 15.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa akredituota

Programa skirta socialinę atskirtį patiriantiems vaikams ir paaugliams.

Dailė kaip terapijos įrankis yra diskusijų, analizės ir savęs vertinimo ašis. Dailės procesas – kūrybinis procesas. Piešdamas kiekvienas gali išreikšti save. Taigi procesą galimą taikyti emocinei iškrovai, psichologiniam stabilumui pasiekti, savianalizei bei savivertei kelti. Piešdamas žmogus užmezga dialogą su savimi, atsiskleidžia. Piešimas veikia kaip savęs pažinimo priemonė.

Dailė kaip komunikacijos priemonė padeda bendrauti, be žodžių perteikia informaciją, ypač kai verbalinis bendravimas su žmogumi yra apsunkintas ar visai neįmanomas.

Dailės terapija panaudojama kaip psichinės harmonizacijos priemonė arba žmogaus ugdymui (švietime), kaip socialinių konfliktų sprendimo kelias ar kitais tikslais. Per dailę išreiškiami jausmai, mintys ir poreikiai. Dailės kaip terapijos panaudojimas savigarbai stiprinti grindžiamas prielaida, kad kūrybinis procesas gali būti priemonė išspręsti savo emocinius konfliktus, ugdyti savitvardą ir skatinti asmeninį augimą. Dėmesys vidiniam gyvenimui, vidiniams procesams žmoguje. Galima įvardinti įtampą, atsiradusią iš  nepatenkintų socialinių poreikių, suprasti patį poreikį. Dailės terapija ugdo asmenybės individualumą ir laisvumą. Būrelio metu bus taikoma laisvojo piešimo metodika, pokalbiai, agapė,  organizuojamos parodos bei bendri renginiai su tėvais.


Lankančiųjų amžius: 6–14 m.
Viso vietų: 20