Laisvalaikio užimtumo būrelis


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Turizmas ir kraštotyra
Telefonas: 852443773
Kaina: 4.34 € mėnesiui
Programa neakredituota

Pagrindinis būrelio tikslas – organizuoti popamokinį vaikų ir jaunimo laisvalaikį per turistinius žygius, pažintines keliones, iškylas.

Būrelio uždaviniai:

  1. Sudaryti sąlygas vaikams ir paaugliams turiningai ir prasmingai praleisti laisvalaikį;
  2. Inicijuoti įvairaus pobūdžio renginius, skatinančius jaunuolių iniciatyvumą;
  3. Ugdyti pagarbą gamtos ir kultūros paveldui;
  4. Formuoti vaikų ir jaunuolių fizinius ir dvasinius gebėjimus;
  5. Mokyti išlikimo gamtoje pagrindų.

     


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Sistemingai ir reguliariai organizuojamos vaikų rezultatų aptarimas, dalyvaujama įvairiuose konkursuose. Nuolat su vaikais aptariamas ugdymo procesas ir pasiekti rezultatai. Kiekvieno užsiėmimo pabaigoje skiriamas laikas vaiko refleksijai, sudaromos sąlygos vaikui išsakyti savo lūkesčius ir poreikius


Lankančiųjų amžius: 7–18 m.
Viso vietų: 36