Laipiojimo sporto treniruotės


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Sportas
Telefonas: 8 615 59925
Programa akredituota

Pagrindinė laipiojimo sporto programos paskirtis – užimti vaikus ir jaunimą laipiojimo sportu, skatinti juos aktyviai bei sveikai gyventi, tobulėti fiziškai ir stiprinti emocinį intelektą.

 

Laipiojimo sportas išsiskiria iš kitų sporto šakų visapusiškumu. Treniruočių metu stiprinami viso kūno raumenys, lavinami ištvermė, jėga, lankstumas. Lipant yra išmokstama ne tik pagrindinių lipimo judesių, bet ir techninių bei taktinių įgūdžių, tokių kaip koordinacija, erdvinis mąstymas, vizualinė bei judėjimo atmintis, planavimas, racionalus padėties vertinimas bei gebėjimas greitai priimti sprendimus.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Vaikai savo pažangą sportiniu lygiu gali įsivertinti miestų ir nacionalinio lygmens varžybose. Motyvacija dalyvauti ir siekti pažangos skatinama apdovanojant stipriausius sportininkus varžybų metu, taip pat organizuojant bendras komandines veiklas bei išvykas. Treniruočių sezono pradžioje vaikai įsivardina ilgalaikius ir trumpalaikius tikslus, kas mėnesį bendrai aptariama kaip sekasi juos įgyvendinti, atsižvelgiant į pastebėjimus koreguojamos jiems skiriamos užduotys. Vaikų pažangą kiekvienos treniruotės metu įvertina bei žodžiu su ugdytiniais aptaria treneris/instruktorius. Fiziniai gebėjimai įvertinami reguliariai atliekant testavimus. Treniruočių sezono pabaigoje kiekvienas vaikas gaus individualių pasiekimų įvertinimą bei refleksiją kitiems metams.


Mokytojų kvalifikacija

Margarita Smirnovienė – VšĮ Laipiojimo uolomis klubo įkūrėja, laipiojimo sporto trenerė turinti 15 metų patirtį dirbant su įvairaus amžiaus sportininkais. Yra baigusi kalnų kelionių technikos mokymus Lietuvoje, laipiojimo sporto vaikams ir jaunimui mokymus Mančesteryje, įgijusi kūno kultūros ir sporto veiklos leidimą. Margarita Smirnovienė kuria ir įgyvendina laipiojimo sporto programas, veda grupinius ir individualius užsiėmimus. Kartu su sportininkais dalyvauja miesto, nacionalinėse bei tarptautinėse varžybose, taip pat prisideda prie šių varžybų organizavimo. Didelė Margaritos Smirnovienės laipiojimo sporto patirtis padeda individualiai pastebėti vaikų motyvacijas, efektyviausius mokymosi metodus ir tai išnaudoti auklėtinių gebėjimų atskleidimui.

 

Ignas Kisielius – instruktorius bei laipiojimo trasų kūrėjas, VšĮ Laipiojimo uolomis klubo savanoris, aukšto sportinio meistriškumo sportininkas, buvęs jaunimo rinktinės narys, atstovavęs Lietuvai Europos laipiojimo sporto taurėse. Yra baigęs saugojimo pagrindų kursą Lietuvoje. Laipiojimo sporto instruktoriumi dirba vienerius metus, laipiojimo sporto patirtis – 5 metai. Tai aktyvus bei profesionalus laipiojimo sporto varžybų organizatorius ir aukšto lygio laipiojimo trasų kūrėjas. Tarptautinėse varžybose įgyta patirtis leidžia instruktoriui auklėtiniams lengvai ir suprantamai paaiškinti lipimo technikos subtilybes bei išmokyti pažinti įvairius judesius. Trasų kūrėjo patirtis padeda ugdant vaikų erdvinį mąstymą, vizualinę bei judėjimo atmintis, planavimo gebėjimus.

 

  1. Balkaitytė - instruktorė, VšĮ Laipiojimo uolomis klubo savanorė, grafinė fiksatorė ir fasilitatorė. Yra baigusi laipiojimo bei saugojimo pagrindų kursus Lietuvoje, turi patirties vedant paskaitas jaunimui. Laipiojimo instruktorės patirtis – 2 metai. Aušrinės Balkaitytės stiprioji pusė – gebėjimas sudėtingus dalykus perteikti paprastai – kuriant istorijas, piešiant, žaidžiant. Instruktorė veda užsiėmimus moksleiviams nuo pradinių iki vyresniųjų klasių, kurių metu prisideda prie jaunųjų talentų ugdymo, pozityvios, kūrybiškos ir skatinančios augti aplinkos formavimo bei kuria integruotas laipiojimo ir asmenybės ugdymo programas.

 


Mokytojų kvalifikacija

Margarita Smirnovienė – VšĮ Laipiojimo uolomis klubo įkūrėja, laipiojimo sporto trenerė turinti 15 metų patirtį dirbant su įvairaus amžiaus sportininkais. Yra baigusi kalnų kelionių technikos mokymus Lietuvoje, laipiojimo sporto vaikams ir jaunimui mokymus Mančesteryje, įgijusi kūno kultūros ir sporto veiklos leidimą. Margarita Smirnovienė kuria ir įgyvendina laipiojimo sporto programas, veda grupinius ir individualius užsiėmimus. Kartu su sportininkais dalyvauja miesto, nacionalinėse bei tarptautinėse varžybose, taip pat prisideda prie šių varžybų organizavimo. Didelė Margaritos Smirnovienės laipiojimo sporto patirtis padeda individualiai pastebėti vaikų motyvacijas, efektyviausius mokymosi metodus ir tai išnaudoti auklėtinių gebėjimų atskleidimui.

 

Ignas Kisielius – instruktorius bei laipiojimo trasų kūrėjas, VšĮ Laipiojimo uolomis klubo savanoris, aukšto sportinio meistriškumo sportininkas, buvęs jaunimo rinktinės narys, atstovavęs Lietuvai Europos laipiojimo sporto taurėse. Yra baigęs saugojimo pagrindų kursą Lietuvoje. Laipiojimo sporto instruktoriumi dirba vienerius metus, laipiojimo sporto patirtis – 5 metai. Tai aktyvus bei profesionalus laipiojimo sporto varžybų organizatorius ir aukšto lygio laipiojimo trasų kūrėjas. Tarptautinėse varžybose įgyta patirtis leidžia instruktoriui auklėtiniams lengvai ir suprantamai paaiškinti lipimo technikos subtilybes bei išmokyti pažinti įvairius judesius. Trasų kūrėjo patirtis padeda ugdant vaikų erdvinį mąstymą, vizualinę bei judėjimo atmintis, planavimo gebėjimus.

 

  1. Balkaitytė - instruktorė, VšĮ Laipiojimo uolomis klubo savanorė, grafinė fiksatorė ir fasilitatorė. Yra baigusi laipiojimo bei saugojimo pagrindų kursus Lietuvoje, turi patirties vedant paskaitas jaunimui. Laipiojimo instruktorės patirtis – 2 metai. Aušrinės Balkaitytės stiprioji pusė – gebėjimas sudėtingus dalykus perteikti paprastai – kuriant istorijas, piešiant, žaidžiant. Instruktorė veda užsiėmimus moksleiviams nuo pradinių iki vyresniųjų klasių, kurių metu prisideda prie jaunųjų talentų ugdymo, pozityvios, kūrybiškos ir skatinančios augti aplinkos formavimo bei kuria integruotas laipiojimo ir asmenybės ugdymo programas.

 


Lektorius: Margarita Smirnovienė
Lankančiųjų amžius: 6–18 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461