„Kyokushin“ karate kaip vaiko asmenybės ugdymo priemonė


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Sportas
Telefonas: +37067273929
Programa akredituota

„Kyokushin“ karate kaip fizinio lavinimo, asmenybės ugdymo mechanizmas, pasinaudojant rytų kovos menų filosofija, padės skirtingo amžiaus vaikams bei paaugliams surasti kelią į sveiką gyvenseną. „Kyokushin“ karate savo fizinio lavinimo metodika įtraukia vaikus į aktyvaus judėjimo užsiėmimus, kuriu metu formuluojant fizines bei protines užduotis formuojamas vaiko kaip asmenybės charakteris. Remiantis technikos egzaminų , varžybų, vasaros stovyklų pravedimo metodikomis, sukuriamas nuolatinio vaiko ar paauglio tobulėjimo mechanizmas, skatinantis siekti vis naujų aukštumų, atsižvelgiant į vaiko ar paauglio amžių psichologinį bei fizinį išsivystymą. 


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Visi programos dalyviai su mokytojų pagalba rengs savo asmeninį kompetencijų, sportinio tobulėjimo planą, kurį aptars vieną kartą per tris mėnesius. Aptarimai bus organizuojami tarp mokytojo, dalyvio bei jo tėvų. Programos dalyviai bus skatinami patys sau išsikelti pamatuotus tikslus ir siekti juos įgyvendinti. Rezultatai taip pat bus vertinami ir po kiekvienų varžybų ir kvalifikacijos kėlimo egzaminų, nurodant ne tik savo stipriąsias, bet ir tobulintinas sritis.

Programos dalyviai bus motyvuojami kuo dažniau dalyvauti varžybose ne tik mieste, bet ir respublikiniuose bei tarptautiniuose Kyokushin karate čempionatuose. Kvalifikacijos kėlimo egzaminai vyks tris kartus per sezoną.


Mokytojų kvalifikacija

  • Andžej Milevskij aukštasis išsilavinimas, trenerio kvalifikacija, 20 metų patirtis dirbant su vaikais nuo 3 metų bei suaugusiais.
  • Artūras Maziliauskas aukštasis išsilavinimas, trenerio kvalifikacija, 17 metų patirtis dirbant su vaikais nuo 3 metų bei suaugusiais.
  • Emilija Gatavecaitė vidurinis išsilavinimas, trenerio kvalifikacija. 3 metų patirtis dirbant su vaikais nuo 3 metų.


Mokytojų kvalifikacija

  • Andžej Milevskij aukštasis išsilavinimas, trenerio kvalifikacija, 20 metų patirtis dirbant su vaikais nuo 3 metų bei suaugusiais.
  • Artūras Maziliauskas aukštasis išsilavinimas, trenerio kvalifikacija, 17 metų patirtis dirbant su vaikais nuo 3 metų bei suaugusiais.
  • Emilija Gatavecaitė vidurinis išsilavinimas, trenerio kvalifikacija. 3 metų patirtis dirbant su vaikais nuo 3 metų.


Lankančiųjų amžius: 6–19 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461