„Kyokushin“ karate kaip vaiko asmenybės ugdymo priemonė


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Sportas
Telefonas: +37067273929
Kaina: 45.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 30.00 € mėnesiui
Programa akredituota

„Kyokushin“ karate kaip fizinio lavinimo, asmenybės ugdymo mechanizmas, pasinaudojant rytų kovos menų filosofija, padės skirtingo amžiaus vaikams bei paaugliams surasti kelią į sveiką gyvenseną. „Kyokushin“ karate savo fizinio lavinimo metodika įtraukia vaikus į aktyvaus judėjimo užsiėmimus, kuriu metu formuluojant fizines bei protines užduotis formuojamas vaiko kaip asmenybės charakteris. Remiantis technikos egzaminų , varžybų, vasaros stovyklų pravedimo metodikomis, sukuriamas nuolatinio vaiko ar paauglio tobulėjimo mechanizmas, skatinantis siekti vis naujų aukštumų, atsižvelgiant į vaiko ar paauglio amžių psichologinį bei fizinį išsivystymą. 


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Remiantis kvalifikacinių diržų laikymo programa, vaikų bei paauglių pažangumo vertinimas, atliekamas du kartus metuose. Vertinimo metu laikomi kvalifikaciniai egzaminai, kuriu metu tikrinami teoriniai bei praktiniai įgūdžiai įgyti per tam tikrą laikotarpį. Be kvalifikacinių egzaminų vaikų bei paauglių pažangumas atsispindi organizuojamų varžybų rezultatuose, gauti rezultatai objektyviai atspindi sportininko pažangą treniravimosi proceso metu.


Mokytojų kvalifikacija

Andžej Milevskij (gim. 1980-04-18), išsilavinimas aukštasis, 2007 metais baigė sporto trenerio perkvalifikavimo kursu, organizuotus Vilniaus pedagoginio universiteto (pažymėjimo KP Nr. 000718). Kūno kultūros ir sporto departamento 2012-09-19 išduotas Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimas Nr. 1221.


Mokytojų kvalifikacija

Andžej Milevskij (gim. 1980-04-18), išsilavinimas aukštasis, 2007 metais baigė sporto trenerio perkvalifikavimo kursu, organizuotus Vilniaus pedagoginio universiteto (pažymėjimo KP Nr. 000718). Kūno kultūros ir sporto departamento 2012-09-19 išduotas Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimas Nr. 1221.


Lankančiųjų amžius: 6–19 m.
Viso vietų: 80

ASK "SPARATNIKA" vykdomi "Kyokushin" karate užsiėmimai vykdomi tam pritaikytose patalpose, pasinaudojant visu reikiamu bei klubui nuosavybės teise priklausančiu inventoriumi.