„Kvėpuok, judėk, mąstyk per širdį“ – sveikatingumo programa paaugliams


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Sportas
Telefonas: +37065571259
Programa neakredituota

Programos „Kvėpuok, judėk, mąstyk per širdį“ esmė – dvasinės sveikatos stiprinimas per esminių vertybių kaip gerumas, sąžiningumas, nuoširdumas, dėkingumas ir pan. ugdymas. Auginti gėrį širdyje, šviesinti mintis ir jausmus siekiama per tokias Rytų sveikatingumo praktikas kaip: indų joga, kinų daosų joga, meditacija, kinų energijos didinimo ir kaupimo sistema Cigun, kurios pagrindas – kvėpavimo pratimai, Tai Či sveikatinančios mankštos bei Rytų kovos menai Kung fu, kurie programoje pateikiami kaip „visa, kas eina per širdį“ gyvenimo būdas. Užsiėmimuose šios praktikos sujungiamos į harmoningą visumą. Užsiėmimus veda daugiau nei trijų dešimtmečių patirtį turintis mokytojas, kurio ugdymo metodai padėjo užaugti ne vienai laimingai ir fiziškai, ir psichiškai, ir dvasiškai sveikai asmenybei, dėl kurių ateities tėvai gali jaustis ramūs.

Šiandien trūksta ne idėjų, kaip sveikai ir laimingai gyventi ar norinčių jas skelbti, bet įkvepiančių mokytojų, kurie geba per savo vidinę jėgą ir ilgametę patirtį įtikinti keistis ir padėti tuos pokyčius jauno augančio žmogaus gyvenime įgyvendinti. Programos mokytojas dirba iš pašaukimo, todėl mokiniams visuomet atiduoda gerokai daugiau laiko ir pastangų nei yra numatoma.  


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Programoje dalyvaujančių moksleivių motyvacija visų pirma skatinama per jų pačių matomus ir juntamus gyvenimo pokyčius. Norint padėti juos pastebėti parengiamas specialus klausimynas programos dalyviams: kaip jie vertina savo savijautą; kokių sveikatos nusiskundimų paprastai turi; kokių žalingų įpročių turi; kaip apibūdintų savo charakterį, silpnąsias ir stipriąsias puses; kokių tikslų gyvenime siekia; kaip sekasi mokykloje; kokie santykiai su tėvais ir draugais ir pan. Klausimynas užpildomas raštu moksleivio ir vieno iš jo tėvų. Klausimynas užpildomas programos pradžioje ir antrąkart – pabaigoje.Tokios kokybinės apklausos padeda sužinoti, kaip užsiėmimai veikia kiekvieną asmeniškai, lankantiems padeda atlikti įsivertinimą, o pokyčius pastebėti ir jų artimiesiams.

Per užsiėmimus ugdomas kritinis mąstymas ir žinios apie save padeda atlikti moksleiviams įsivertinimą, paremtą refleksija –apmąstyti ir įsisamoninti savo dvasinio pasaulio sandarą ir ypatybes, suvokti savo veiksmų priežastis ir pasekmes, išmokti nekartoti klaidų.

Per neformalaus ugdymo programą „Kvėpuok, judėk, mąstyk per širdį“ atliekamas formuojamasis vertinimas. Mokytojas nuolatos stebi pokyčius, komentuoja ir tiek grupėje, tiek individualiai aptaria daromą pažangą, atkreipia dėmesį, kur dar reikia pasitempti ir pataria, kaip tai padaryti. Nuolatos drąsina ir skatina, profesionaliai, atsižvelgdamas į kiekvieno individualias savybes, kritikuoja tiek, kad tai skatintų daryti pažangą. Per formuojamaji vertinimą analizuojamas programos dalyvio vertybinės nuostatos, elgesys, dalyko ir bendrieji gebėjimai. Taip pat vykdomas individualios pažangos vertinimas, kuris atliekamas per profesionalią mokytojo stebėseną ir išsamiau pateikiamas pageidaujant programos dalyviui ar jo tėvams.


Mokytojų kvalifikacija

2018 m. Lietuvos edukologijos universiteto pedagoginių - psichologinių žinių kurso programa (Švietimo ir mokslo ministerijos reikalavimus atitinkanti kompetencija, suteikianti teisę užsiimti neformaliuoju moksleivių ugdymu).

2005 m. Vilniaus savivaldybės viešosios įstaigos „Sveikas miestas“ organizuoti Tai Či seminarai – praktiniai užsiėmimai - sertifikuotas instruktorius.

1985 m. baigta SSRS vidaus reikalų ministerijos J. Bartašiūno specialioji mokykla, kur mokytis karininkai, milicininkai buvo siunčiami iš visos Sovietų Sąjungos. Vėliau, atgavus nepriklausomybę, tai tapo viena iš mokymo įstaigų, kurios pagrindu buvo kuriama Lietuvos policijos akademija.

Įgytas aukštesnysis karininkų išsilavinimas (svarbios dėstytos disciplinos: pedagogika; psichologija; psichiatrija).

Daugiau nei dešimties metų patirtis darbo Vidaus reikalų sistemoje - policijoje:

Įgaliotinis didžiausioje Vilniuje apylinkėje, į kurią įėjo ir romų taboras. Šioje apylinkėje dirbti buvo sudėtingiausia.

Nepilnamečių kolonijos Vilniuje auklėtojas.

Inspektorius ir sporto instruktorius specialiuose policijos padaliniuose „Vytis“ ir „Skydas“. Buvau atsakingas už stojančiųjų į policiją ir karininkų fizinį parengimą.

 

Keturis dešimtmečius užsiimu savišvieta (savarankiškas mokymasis, kuris remiasi asmens iš įvairių šaltinių gaunamomis žiniomis ir jo praktine patirtimi, kuri yra įteisinta ir pripažįstama Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu):

Analizuoju ir gilinuosi į literatūrą ir kitus tekstinius šaltinius bei vaizdo medžiagą (filmus,vaizdo įrašus, nuotraukas) apie Rytų kovos menus, Rytų šalių sveikatingumo praktikas (indų joga, kinų daosų joga, Cigun, Tai Či). Taip pat gilinuosi į tokias temas, kaip: dvasinių vertybių reikšmė žmogaus visapusei sveikatai (psichinei, fizinei, dvasinei) ir jų ugdymo būdus; pozityvaus mąstymo, savęs pažinimo, savikritikos ugdymo praktikas.

Kelis dešimtmečius pats užsiimu ir periodiškai visuomeniniais pagrindais vedu praktinius užsiėmimus suaugusiems ir paaugliams pagal Rytų šalių sveikatingumo ir kitas vidinės darnos ugdymo sistemas.

Per ilgametę sukauptą patirtį suformavau požiūrį į žmogų ir jo sveikatą bei kaip ją sustiprinti ir tausoti iš plataus spektro informacijos šaltinių, per patirtį patikrindamas jų patikimumą ir veiksmingumą. Mano taikomo metodo veiksmingumas patvirtintas daugybės jaunų žmonių gyvenimais (sustiprinta fizinė, psichinė, dvasinė sveikata), pagerėję santykiai su aplinkiniais, sukurta šeimyninė laimė, atrasti tikrieji gyvenimo pašaukimai. Atsiliepimai spausdinami www.sugrizkisave.lt).


Mokytojų kvalifikacija

2018 m. Lietuvos edukologijos universiteto pedagoginių - psichologinių žinių kurso programa (Švietimo ir mokslo ministerijos reikalavimus atitinkanti kompetencija, suteikianti teisę užsiimti neformaliuoju moksleivių ugdymu).

2005 m. Vilniaus savivaldybės viešosios įstaigos „Sveikas miestas“ organizuoti Tai Či seminarai – praktiniai užsiėmimai - sertifikuotas instruktorius.

1985 m. baigta SSRS vidaus reikalų ministerijos J. Bartašiūno specialioji mokykla, kur mokytis karininkai, milicininkai buvo siunčiami iš visos Sovietų Sąjungos. Vėliau, atgavus nepriklausomybę, tai tapo viena iš mokymo įstaigų, kurios pagrindu buvo kuriama Lietuvos policijos akademija.

Įgytas aukštesnysis karininkų išsilavinimas (svarbios dėstytos disciplinos: pedagogika; psichologija; psichiatrija).

Daugiau nei dešimties metų patirtis darbo Vidaus reikalų sistemoje - policijoje:

Įgaliotinis didžiausioje Vilniuje apylinkėje, į kurią įėjo ir romų taboras. Šioje apylinkėje dirbti buvo sudėtingiausia.

Nepilnamečių kolonijos Vilniuje auklėtojas.

Inspektorius ir sporto instruktorius specialiuose policijos padaliniuose „Vytis“ ir „Skydas“. Buvau atsakingas už stojančiųjų į policiją ir karininkų fizinį parengimą.

 

Keturis dešimtmečius užsiimu savišvieta (savarankiškas mokymasis, kuris remiasi asmens iš įvairių šaltinių gaunamomis žiniomis ir jo praktine patirtimi, kuri yra įteisinta ir pripažįstama Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu):

Analizuoju ir gilinuosi į literatūrą ir kitus tekstinius šaltinius bei vaizdo medžiagą (filmus,vaizdo įrašus, nuotraukas) apie Rytų kovos menus, Rytų šalių sveikatingumo praktikas (indų joga, kinų daosų joga, Cigun, Tai Či). Taip pat gilinuosi į tokias temas, kaip: dvasinių vertybių reikšmė žmogaus visapusei sveikatai (psichinei, fizinei, dvasinei) ir jų ugdymo būdus; pozityvaus mąstymo, savęs pažinimo, savikritikos ugdymo praktikas.

Kelis dešimtmečius pats užsiimu ir periodiškai visuomeniniais pagrindais vedu praktinius užsiėmimus suaugusiems ir paaugliams pagal Rytų šalių sveikatingumo ir kitas vidinės darnos ugdymo sistemas.

Per ilgametę sukauptą patirtį suformavau požiūrį į žmogų ir jo sveikatą bei kaip ją sustiprinti ir tausoti iš plataus spektro informacijos šaltinių, per patirtį patikrindamas jų patikimumą ir veiksmingumą. Mano taikomo metodo veiksmingumas patvirtintas daugybės jaunų žmonių gyvenimais (sustiprinta fizinė, psichinė, dvasinė sveikata), pagerėję santykiai su aplinkiniais, sukurta šeimyninė laimė, atrasti tikrieji gyvenimo pašaukimai. Atsiliepimai spausdinami www.sugrizkisave.lt).


Lankančiųjų amžius: 14–19 m.