Kūrybiškas lietuvių ir anglų kalbos įgūdžių lavinimas


Programa galiojo iki: 2023-07-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Kalbos
Telefonas: 852670693
Adresas: Vaikų ir jaunimo dienos centras“Mūsų nameliai“, Gerovės g. 1, Vilnius
Kaina: 15.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Programa skirta vaikų ir jaunimo dienos centro ,,Mūsų nameliai“ lankytojams, vaikams iš socialinės rizikos šeimų, priklausantiems tautinėms mažumoms ar mišrioms šeimoms. Užsiėmimų metu siekiama ne tik mokyti bazinių lietuvių ir anglų kalbos dalykų, tačiau kartu suteikti progą vaikams patirti sėkmę, įgalinti veikti, skatinti kelti klausimus, tyrinėti ir reflektuoti. Programa sudaroma atsižvelgiant į vaikų amžių ir interesų lauką, kalbos dalykus integruojant į kūrybinį procesą.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Pirmųjų susitikimų metu programos dalyviai padedami programos vykdytojo sukurs vertinimų lentą. Po kiekvieno programos susitikimo, programos dalyvis įvertins: savo pažangumą, gautų žinių naudingumą, užsiėmimo atitikimą dalyvio poreikiams (pasirinktą mokymosi metodiką).


Mokytojų kvalifikacija

Mokytojo kvalifikacija - taikomosios grafikos studijų magistro laipsnis ir pedagogo kvalifikacija (pedagoginių studijų laipsnio nesuteikiančių studijų programa).


Mokytojų kvalifikacija

Mokytojo kvalifikacija - taikomosios grafikos studijų magistro laipsnis ir pedagogo kvalifikacija (pedagoginių studijų laipsnio nesuteikiančių studijų programa).


Lektorius: Aušra Vismantaitė-Silva
Lankančiųjų amžius: 7–15 m.
Viso vietų: 10
Laisvų vietų: 3