Kūrybinių technologijų užsiėmimai (Vilniaus m.)


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Techninė kūryba, Informacinės technologijos, Technologijos, Medijos
Telefonas: +370 611 53355
El. pastas: hello@bitbyte.lt
Kaina: 40.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 25.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Kūrybinių technologijų užsiėmimai, skirti 7-12m. vaikams. Užsiėmimų tikslas - padėti vaikams lavinti šio amžiaus įgūdžius: kūrybiškumą, loginį mąstymą, komunikabilumą, smalsumą, lankstumą, į procesą įjungiant šiuolaikines technologijas.

Programą sudaro įvairaus pobūdžio kūrybinės užduotys (piešimas, konstravimas, muzika, judrūs žaidimai) bei darbas su šiuolaikinėmis technologijomis (pagrindinių programavimo konceptų mokymasis, žaidimų kūrimas, projektavimas ir pan.). Įgyti įgūdžiai/žinios gali būti pritaikomi praktiškai tiek mokykloje, tiek kasdienėje veikloje. 


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Visų užsiėmimų metu skatinsime vaikus dalintis sukurtais projektais, komentuoti vieniems kitų darbus, pagirti ar patarti. Žodžiu vertinamos pastangos ir asmeninė pažanga atliekant užduotis, bendradarbiavimo įgūdžiai.

Mokslo metų pabaigoje organizuojamos kūrybinės dirbtuvės, kurių metu pritaikomi užsiėmimų metu įgauti/išlavinti įgūdžiai. Sukurti projektai pristatomi bendramoksliams ir tėvams.


Mokytojų kvalifikacija

Progamą įgyvendins aukštąjį išsilavinimą turintys mokytojai, dirbę/dirbantys informacinių technologijų srityje ir turintys neformaliojo ugdymo patirties. Pagrindinės turimos kompetencijos: informacinių technologijų naudojimo ir ugdymo/si aplinkos kūrimo kompetencijos.


Mokytojų kvalifikacija

Progamą įgyvendins aukštąjį išsilavinimą turintys mokytojai, dirbę/dirbantys informacinių technologijų srityje ir turintys neformaliojo ugdymo patirties. Pagrindinės turimos kompetencijos: informacinių technologijų naudojimo ir ugdymo/si aplinkos kūrimo kompetencijos.


Lankančiųjų amžius: 6–12 m.
Viso vietų: 200