Kūrybiniai tyrinėjimai


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Kita
Telefonas: 85276572
Kaina: 20.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 5.00 € mėnesiui
Programa akredituota

 1. tyrinėjimai - tai daug daugiau nei dailės būrelis. Tai kūrybinė erdvė, skirta vaikams tyrinėti, ieškoti, atrasti ir pažinti. Įvairios (tradicinės ir netradicinės) meno raiškos priemonės padeda vaikams pažinti save, kitus ir pasaulį. Kūrybiniai tyrinėjimai leidžia vaikams išlaisvinti kūrybiškumą, labiau pasitikėti savo jėgomis, atrasti bendraminčių bei labiau pasitikėti kitais. tyrinėjimai – tai patyriminiai-terapiniai užsiėmimai, kuriuose vaikai kuria tiek individualiai, tiek bendrai. Meninės raiškos priemonės leidžia tyrinėti asmenines patirtis ir emocijas, apie kurias vaikams sudėtinga kalbėti garsiai. Šiems užsiėmimams nereikalingi specialūs talentai ar sugebėjimai. Svarbiausia, kad vaikai jaustųsi saugiai, jaukiai ir laisvai.

Formuojamos skirtingo amžiaus grupės ir joms pritaikomi skirtingi programos metodai. Vyresnio amžiaus vaikams skiriama daugiau dėmesio patyrimo gyliui bei refleksijai.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Vaikai įtraukiami į vertinimo ir įsivertinimo procesą, kai didžiausias dėmesys skiriamas ne matavimui ir įvertinimui, bet mokymuisi ir įsivertinimui. Įsivertinimui bus taikomi įvairūs būdai: laisvos formos refleksijos, mokymosi dienoraščiai, struktūruoti klausimai.


Mokytojų kvalifikacija

Vilniaus Universiteto sociologijos bakalauras ir Vilniaus Universiteto viešųjų ryšių magistras.

Pedagoginių psichologinių žinių kursas (2018 m.)

VšĮ „Menų terapijos centro“ programos „Dailės terapijos metodų taikymo galimybės“ (kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas)

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Karjeros ir kompetencijų centro programos „Šokis ir judesys sveikatai“ kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas

Keturių metų patirtis neformaliame ugdyme, turimos kompetencijos:

 • kultūrinių ir socialinių aspektų integravimas įgyvendinant ugdymo turinį
 • ugdytinių ir jų raidos ypatumų suvokimas
 • pagalbos teikimas mokantis ir ugdytinių motyvavimas
 • saugios ir atviros ugdymosi aplinkos kūrimas
 • skatinančios ir kūrybiškos ugdymosi aplinkos kūrimas
 • ugdymo užduočių planavimas ir metodų taikymas
 • psichologinių žinių taikymas įgyvendinant ugdymo turinį
 • dailės terapijos metodų taikymas skirtingoms amžiaus grupėms
 • šokio-judesio terapijos metodų taikymas skirtingoms amžiaus grupėms


Mokytojų kvalifikacija

Vilniaus Universiteto sociologijos bakalauras ir Vilniaus Universiteto viešųjų ryšių magistras.

Pedagoginių psichologinių žinių kursas (2018 m.)

VšĮ „Menų terapijos centro“ programos „Dailės terapijos metodų taikymo galimybės“ (kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas)

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Karjeros ir kompetencijų centro programos „Šokis ir judesys sveikatai“ kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas

Keturių metų patirtis neformaliame ugdyme, turimos kompetencijos:

 • kultūrinių ir socialinių aspektų integravimas įgyvendinant ugdymo turinį
 • ugdytinių ir jų raidos ypatumų suvokimas
 • pagalbos teikimas mokantis ir ugdytinių motyvavimas
 • saugios ir atviros ugdymosi aplinkos kūrimas
 • skatinančios ir kūrybiškos ugdymosi aplinkos kūrimas
 • ugdymo užduočių planavimas ir metodų taikymas
 • psichologinių žinių taikymas įgyvendinant ugdymo turinį
 • dailės terapijos metodų taikymas skirtingoms amžiaus grupėms
 • šokio-judesio terapijos metodų taikymas skirtingoms amžiaus grupėms


Lektorius: Elvyra Vidžiūnaitė
Lankančiųjų amžius: 7–14 m.