Kūryba ir saviraiška per šokį


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Šokis, Teatras
Telefonas: 868217561
Programa akredituota

Programa skirta lavinti vaiko kūrybą ir saviraišką per judesį, panaudojant įvairias šokių technikas ir įvairių menų sintezes, padedant laisvai išreikšti autentišką judesį, laisvai išreikšti save judesių kalba, kurti ir bendradarbiauti drauge su kitais, kuriant bendras šokio kompozicijas bei muzikinius šokio spektaklius. Programos tikslas yra ugdyti kūrybingą, gebančią save laisvai išreikšti, bendradarbiauti su kitais asmenybę. Ugdyti mažuosius kūrėjus, mažuosius choreografus.

 


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

  1. taikomas formuojamasis vertinimas: komentarų sakymas, žodinis skatinimas. Kiekvienas vaikas aktyviai stebimas ir skatinamas „šokėjo lipdukais“, kuriuos gaus per kiekvieną užsiėmimą, į kurį jis atvyks ir stengsis aktyviai bei kruopščiai jame dalyvauti. Šiuos „šokėjo lipdukus“ vaikai klijuos į specialias „Šokėjo knygeles“, kurias gaus per pirmą užsiėmimą. Kai visą knygelę užpildys „šokėjo lipdukais“ gaus specialų „Darbščiojo šokėjo“ medalį. Taip bus skatinamas vaiko darbštumas, atkaklumas, atsakingumas, įvertinamos jo nuoširdžios pastangos, vaikas bus skatinamas tobulėti. Taip pat knygelėje bus įrašytas mokytojos komentaras, motyvuojantis vaiką tobulėti toliau, tuo pačiu pasidžiaugiant esamais pasiekimais. Vaikai bus apdovanojami įvairiais suvenyrais, padėkos raštais už dalyvavimą įvairiuose renginiuose, festivaliuose, konkursuose. Taip pat bus taikoma refleksija, savęs įsivertinimas po kiekvieno užsiėmimo panaudojant paprastus judesius, išreiškiančius: „kaip man šiandien sekėsi“ , taip pat naudosime „kūrėjo dienoraštukus“.

 


Mokytojų kvalifikacija

  1. baigiau Lietuvos Muzikos Akademiją, teatrinio meno fakultetą, pramoginio šokio pedagogo specialybę. Šokių mokytoja dirbu virš 20 metų. 2013m. apsigyniau mokytojo metodininko kvalifikaciją. Šoku nuo 5m. amžiaus pramoginius šokius, baletą, šiuolaikinius šokius. Virš 40m. patirties šokyje, taip pat teatre, menų sintezėje. Sėkmingi kolektyvo pasirodymai respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose.
  2. išleidau pjesių ir pasakų, apsakymų knygelę „Ko verkė pienė“, skirtą pradinių klasių ir menų būrelių mokytojams naudoti kaip metodinę medžiagą.

 


Mokytojų kvalifikacija

  1. baigiau Lietuvos Muzikos Akademiją, teatrinio meno fakultetą, pramoginio šokio pedagogo specialybę. Šokių mokytoja dirbu virš 20 metų. 2013m. apsigyniau mokytojo metodininko kvalifikaciją. Šoku nuo 5m. amžiaus pramoginius šokius, baletą, šiuolaikinius šokius. Virš 40m. patirties šokyje, taip pat teatre, menų sintezėje. Sėkmingi kolektyvo pasirodymai respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose.
  2. išleidau pjesių ir pasakų, apsakymų knygelę „Ko verkė pienė“, skirtą pradinių klasių ir menų būrelių mokytojams naudoti kaip metodinę medžiagą.

 


Lektorius: Aida Maksvytytė
Lankančiųjų amžius: 6–12 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461