„Kultūra vaikams“ šokių mokymo programa


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Šokis
Telefonas: 867088989
El. pastas: gytis@juventos.lt
Kaina: 25.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 10.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

  1. ugdymo šokiu uždaviniai – ugdyti kūrybišką, aktyvią, estetinės ir kultūrinės patirčiai atvirą, prasmingai savo kūrybines galias tenkinti gebančią asmenybę. Sudaryti galimybes kiekvienam vaikui įgyti bendrąją šokio raiškos patirtį. Vystyti vaikų muzikalumą. Stiprinti vaikų sveikatą.

Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

  1. pamokoje ugdytinis gauna lipduką, kurį klijuoja į pasiekimų knygelę (kiekvieno mėnesio pabaigoje mokytojas pasiekimų knygelėje parašo savo pastebėjimus apie vaiko pažangą ir pasiekimus). Prieš Naujuosius metus – kalėdinis koncertas, sezono eigoje –pasirodymas festivalyje, mokslo metų pabaigoje – baigiamasis koncertas. Šokio sezono pabaigoje kiekvienas šokius lankęs vaikas gauna šokių studijos diplomą bei medalį.
  2. mėnesio paskutinę šokio pamokėlę vaikai pasisako bei pademonstruoja ką naujo jie išmoko, ką patobulino.


Mokytojų kvalifikacija

  1. išsilavinimas, choreografo profesinė kvalifikacija, pedagoginė kvalifikacija, ilgametė darbo su vaikais patirtis.

 


Mokytojų kvalifikacija

  1. išsilavinimas, choreografo profesinė kvalifikacija, pedagoginė kvalifikacija, ilgametė darbo su vaikais patirtis.

 


Lektorius: Gytis Riabovas
Lankančiųjų amžius: 6–11 m.