Kovos menų Bujinkan Budo Taijutsu programa


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Sportas
Telefonas: +37067844054
Kaina: 45.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 30.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Bujinkan Budo Taijutsu (Ninja Vaikai) – tai asmeninių, soacialinių savybių/ kompetencijų

auginimas per kovos menų filosofiją. Treniruotės paremtos fizine, bei psichologine praktikomis.

Vaikai ir jaunimas mokinami ne tik gebėjimų valdyti kovos menų elementus, bet ir atsakomybės,

kad išmoktos žinios, technikos turi tarnauti pozityviems tikslams.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Vaikų pažanga vertiname dviem kryptitmis: laipsnio (diržo) gavimas, kėlimas – kuris daugiau paremtas vaiko įgytomis žiniomis, bei praktiniu jų atlikimu. Kita kryptis tai yra refleksijos ir grįžtamojo ryšio gavimas bendraujant tiek su vaiku, ties su jo tėvais, seneliais ir kitais Bujikan bendruomenės nariais.

Mokytojai turi savo vedamos treniruotės tikslus, kurie susiveda į bendrą metinę Bujinkan

programą. Metų eigoje, priklausomai nuo grupių ir vaikų jose, treniročių tikslai ir uždaviniai gali koreguotis.

Bujinakn mokyklos diržų sistema paremta seminarais, papildomomis treniruotėmis, kurių metu Mokytojas, Sansei suteikia atitinkamą laispį. 10 Kyu (baltas diržas, berniukams ir mergaitėms), 9-1 Kyu (berniukams žalias diržas; mergaitėms – raudonas).

Kiekviena treniruotė prasideda ir baigiasi nuo bendro pokalbio, diskusijos mokytojo kartu su mokiniais. Pokalbio tema gali būti inicijuota ir mokytojo ir mokinio, tame labai svarbus natūralus ryšys, pokalbis, aktualumas, per tai atsiranda paskata, motyvcija treniruotis. Svarbus mokytojo ir mokinio santykis, kuris padeda geriau įsisavinti kovos meną. Kiekvieno mėnesio paskutinę treniruotę kviečiami tėvai kartu dalyvauti ir taip patirti pažinti kovos meną, bei išgyventą bendra treniruotės jausmą kartu su savo vaiku.

Bujinkan mokytojai yra atviri pokalbiui, todėl tai puiki progra tėvams gauti žinių apie savo vaiką,pokalbio metu gyvai, telefonu, elektoriniu paštu.


Mokytojų kvalifikacija

Kovos menų treniruotes, Bujinkan budo taijutsu, taip pat veda:

Andrius Zaidovas: ISM, verslo adyba ir administravimas; VU edukologijos magistrantas;

„Kūrybinės partnerystės“ – programos vykdytojas; neformaliojo švietimo mokytojas, kovos menų

treneris – Bujinkan Budo Taijutsu 15 Dan.


Mokytojų kvalifikacija

Kovos menų treniruotes, Bujinkan budo taijutsu, taip pat veda:

Andrius Zaidovas: ISM, verslo adyba ir administravimas; VU edukologijos magistrantas;

„Kūrybinės partnerystės“ – programos vykdytojas; neformaliojo švietimo mokytojas, kovos menų

treneris – Bujinkan Budo Taijutsu 15 Dan.


Lankančiųjų amžius: 6–19 m.
Viso vietų: 90