Konfliktai ir bendradarbiavimas


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Kita
Telefonas: 852443773
Kaina: 10.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa akredituota

Pagrindinis programos tikslas – suprasti kito žmogaus poelgius ir jausmus, išmokti stebėti ir įvertinti, išmokti žodžiais išreikšti jausmus, išsakyti savo poreikius ir prašymus.

Programos uždaviniai:

  1. Padėti asmenybei įveikti savo emocinius ir elgesio sunkumus;
  2. Asmenybės saviugda, savikorekcija ir savikūra.

 

Veiklos priemonės:

  1. Paskaitos, praktiniai užsiėmimai;
  2. Darbas naudojant psichodramos terapijos metodą;
  3. Refleksyvus rašymas;
  4. Savistaba.

Laukiami rezultatai:

  1. Ugdytiniai išmoks potencialius konfliktus paversti taikiais pašnekesiais;
  2. Gebės pakeisti mąstymo būdą, keliantį pyktį ir depresiją;
  3. Ugdytiniai mokės išsakyti savo mintis neišprovokuojant priešiškumo;

Ugdytiniai suvoks jog tik abipusis nuoširdus supratimas padeda išlaikyti santarvę.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Nuolat su vaikais aptariamas ugdymo procesas ir pasiekti rezultatai. Kiekvieno užsiėmimo pabaigoje skiriamas laikas vaiko refleksijai, sudaromos sąlygos vaikui išsakyti savo lūkesčius ir poreikius. Programos pradžioje vaikai, norintys pažinti savo asmenybę turės galimybę dalyvauti anoniminiuose asmenybės ypatumų tyrimuose, o programos pabaigoje turės galimybę įsivertinti kaip kito asmenybės ypatumai.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas, 20m. pedagoginė patirtis, psichologijos mokytojo kvalifikacija, aukštos dalykinės ir bendrosios kompetencijos


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas, 20m. pedagoginė patirtis, psichologijos mokytojo kvalifikacija, aukštos dalykinės ir bendrosios kompetencijos


Lankančiųjų amžius: 10–18 m.
Viso vietų: 40