Kompiuterių mokslas ir IT verslai (CS50 AP)


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Informacinės technologijos
Telefonas: +37060819381
El. pastas: lukas@tsociety.io
Kaina: 65.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 50.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Įžanga į kompiuterių mokslo ir IT verslus - tai praktinių įgūdžių programa paremta Harvard universiteto įžanginiu kursu CS50 AP. Programos metu mokoma apie IT verslus ir programavimo meną, kuris prieš keletą metų buvo pritaikytas ir dėstoma kaip papildoma veikla vidurinių mokyklų moksleiviams JAV. Šios programos tikslas ugdyti tiek dalykines kompiuterių mokslo, verslumo kompetencijas tiek socialines ir komunikavimo, kurios atsispindi bendruose grupiniuose projektuose programos pabaigoje, viešuose pristatymuose, asmeninių projektų kūrime. Įžanga į kompiuterių mokslo ir IT verslus (CS50 AP) išmokys 9-12 klasių mokiniams algoritmiškai mąstyti ir spręsti realias pasaulio problemas, efektyviai pasinaudojant informacinėmis technologijomis. Užsiėmimų metu atliekami 9 praktiniai kriptografijos, biologijos, teismo ekspertizės, žaidimų kūrimo, topografijos ir net muzikos sričių įkvėpti projektai. Programa yra paremta teorijos pritaikymu kuriant praktinius projektus, kuriuos atlikti moksleiviai gali savaip, pavyzdžiui, pridėdami papildomų funkcijų ar panaudojant papildomas technologijas. Taip pat visas mokymosi turinys yra dokumentuotas ir lengvai prieinamas moksleiviams, kas leidžia personalizuoti mokymąsi ir judėti savo tempu. Svarbu, kad moksleiviai programos pabaigoje kuria savo asmeninius projektus, kuriuos patys turi sugalvoti remdamiesi panašiais jau egzistuojančiais projektais. Toks mokymosi principas įgalina moksleivių kūrybiškumą ir leidžia savarankiškai planuoti savo mokymąsi. Šios programos tikslas - išmokyti mokytis programavimo inovatyvių mokymosi metodų pagalba.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Moksleivių vertinimas atliekamas naudojantis vienas kito vertinimo metodologija - kai moksleiviai pabaigę projektus yra priskiriami vertinti vienas kito darbus. Toks vertinimo metodas skatina diskusija, sąžiningumą ir greitesnį mokymąsi. Visą šį procesą kuruoja programos mokytojas. Taip pat moksleiviai realiu laiku gali matyti daromas klaidas, nes yra sukurta sistema padedanti iš karto aptikti didesnes programavimo klaidas, tai skatina moksleivius neprarasti motyvacijas. Moksleivių motyvaciją palaiko ir galimybė varžytis su savim pačiu, nes programos metu galima vis tobulinti kuriamus projektus ir matyti jų vertinimą bendroje visiems mokleiviams platformoje. Kiekvieno projekto pabaigoje mokytojai inicijuoja refleksiją: įvertinama kiek buvo planuota užtrukti atlikti projektą, kiek iš tikro praleido laiko ir panašiai. Dalyvių dalinei pažangai vertinti bus naudojama vidinė vertinimo sistema: 1-5 taškai skiriami už kodo stilių (vertina kompiuteris) 1-5 taškai skiriami už kodo sintaksę (vertina kompiuteris) 1-5 taškai skiriami už teisingai išvestą rezultatą (vertina kompiuteris) 1-5 taškai skiriami už darbą užsiėmimo metu (vertina mentorius) 1-5 taškai skiriami už bendradarbiavimą (vertina kolegos). Programos metu moksleiviai galės gauti virtualius OpenBadge sistemos ženklelius, kuriuos surinkus po kiekvieno projekto bus galima gauti pagrindinį kompetencijas įrodantį programos baigimo ženklelį.


Mokytojų kvalifikacija

Tomas Moška – aukštasis universitetinis, Ekonomikos kvalifikacija, IT specialisto kompetencija, baigtas PPŽK kursas; Lukas Kaminskis - aukštasis universitetinis (nuo 2020m.), IT specialisto kvalifikacija, pedagogo kvalifikacija; 


Mokytojų kvalifikacija

Tomas Moška – aukštasis universitetinis, Ekonomikos kvalifikacija, IT specialisto kompetencija, baigtas PPŽK kursas; Lukas Kaminskis - aukštasis universitetinis (nuo 2020m.), IT specialisto kvalifikacija, pedagogo kvalifikacija; 


Lektorius: Lukas Kaminskis
Lankančiųjų amžius: 15–21 m.